Retoriikan kyseenalaistuksia Speculare necesse est

Suomineito100 -juhlavuosi 2020 - oletko valmis Suomi, Karjalan Liitto ja Venäjä?

  • Suomineito100 -juhlavuosi 2020 - oletko valmis Suomi, Karjalan Liitto ja Venäjä?
  • Suomineito100 -juhlavuosi 2020 - oletko valmis Suomi, Karjalan Liitto ja Venäjä?
  • Suomineito100 -juhlavuosi 2020 - oletko valmis Suomi, Karjalan Liitto ja Venäjä?
  • ProKarelian perustaja Heikki A. Reenpää on saanut Karjalan Liiton ansiomerkin ja ResCordisSeuran Alkuperäinen Suomineito -merkin
    ProKarelian perustaja Heikki A. Reenpää on saanut Karjalan Liiton ansiomerkin ja ResCordisSeuran Alkuperäinen Suomineito -merkin
  • Viestihopeita tilattiin 1990-luvulla myös Mäntyniemeen.
    Viestihopeita tilattiin 1990-luvulla myös Mäntyniemeen.

Suomen itsenäisyysjulistusta 6.12.1917 seurasi dramaattinen kolmivuotinen kansallinen ja valtiollinen kehitysprosessi, jonka käänteentekevien vaiheiden myötä kypsyivät ja vakiintuivat 2017 satavuotisjuhliaan viettäneen maailman nyt ehkä onnellisimman kansakunnan ja ehkä toimivimman demokratian tunnusmerkit ja peruspilarit: siniristilippu, valtiomuoto ja Suomineidon muoto kartalla*. (Ohto Manninen: Itsenäistymisvuodet 1917-1920)

Kansallisia tunnuksiamme kuten lippua ja leijonavaakunaa maltillisesti käyttämällä muistamme ja muistutamme myös nykyisen pohjoismaisen kansanvallan ja tasa-arvomme taustalla olevista hienoista ja myös synkistä puolista ja uhreista, jotka eivat saa unohtua. Jotain olennaista noista kolmesta 1917-20 lunastetusta peruspilarista yhä itsenäiseltä Suomi-neidolta kuitenkin myös tätä nykyä puuttuu. Alkuperäinen laillinen 1920 rauhanomaisesti sovittu valtiollinen alueemme

On siis syytä muistaa ja muistuttaa hieman itsenäisyydenjulistushetkeä enemmästäkin. Näinpä vuodenvaihteessa päättynyttä Suomi100-juhlavuotta seuraakin luontevasti yhtenäisenä jatkumona Suomineidon juhlavuoden 2020 lokakuussa huipentuva historiallinen retrokatsausohjelma Suomi 100 % -teemavuodet 2017-2020, joiden seurantasisältöä ovat itsenäistymisvuodet 1917-20 ja mainittujen kolmen peruspilarin kohtalo myöhempinä vuosikymmeninä.

Suomineidon luomumuodot kartalla ja luonnossa manipuloitiin luvatta ja rumasti neidon jouduttua 22 vuotta itsenäisyysjulistuksen jälkeen joukkoahdistelun ja laittoman silpomisen kohteeksi Molotov-Ribbentrop-liittokunnan toimesta. Muistettu ja muistutettu on toki myös näistä yhä korjaamattomista pakkoamputoinneista ja etnisistä puhdistuksista, mutta hiljaisesti ja lähes näkymättömän tunnuksettomasti jopa juuri päättyneillä Karjalan Liiton** vuotuisilla kesäjuhlilla - ellei sitten kansallisena luomumuototunnuksena pidetä joidenkin rohkeimpien karjalanpakolaisten ja muiden valveutuneiden käyttämiä alkuperäisen kokonaisen Suomi-neidon muotoisia riipuksia ja pinssejä eli viestihopeita, joita tilattiin 1990-luvulla jopa Mäntyniemeen.

SUOMINEITO 100 -juhlavuosi 2020 tulee olemaan paitsi itsenäistymisteemavuosien 1917-1920 aikakauden historiakatsauksia kokoava mediatapahtumasarja, myös erityisesti Suomi-neidon alkuperäisten laillisten neuvotteluteitse sovittujen luomurajojen näyttävää satavuotismuistamista otsikolla Suomi 100 %. Tuossa prosenttiluku viittaa osaltaan myös tätä nykyä hallussamme olevasta alueestamme puuttuvaan 12,5 %:n osuuteen eli Stalinin 1939-47 valtakuntaansa anastamiin Viipurin lääniin, Petsamoon, Sallan itäosiin ja Suomenlahden saariimme.  Taloudellisesti 1930-luvun loppupuolisko oli ollut kasvun aikaa, mikä päättyi katastrofiin marraskuussa 1939. Tuolloisesta 3,6 miljoonaisesta väestöstämmehän noin 430.000 joutui jälkeläisineen yhä jatkuvaan pakolaisuuteen ilman oikeutta palata koteihinsa kotimaan täysivaltaisina kansalaisina (vrt. viipurilainen presidentti Martti Ahtisaari Karjalaisten kesäjuhlilla 19.6.1999). - Muistetaan ja muistutetaan!


Tällä kertaa satavuotisjuhlan valmisteluverkosto koostuu avoimena ruohonjuuriotoksena ja vapaina kansakuntakontribuutioina muotoutuvasta kansalaistoimikunnasta, eikä pelkästään päiväkohtaisen valtioneuvostokokoonpanon asettamasta suppeasta byrokratiaelimestä. Kansalaishankkeen laaja avoimuus on linjattu vuodenvaihteessa samaten kuin esitelty alustava luonnos Tarton rauhan 100-vuotisjuhlavuodeksi lyötäväksi juhlakolikoksi. Tervetulleita mukaan ovat kaikki halukkaat yksityiset, järjestöt ja yritykset ilman eri ilmoittautumisia tai kaupallisiltakaan toimijoilta perittäviä kynnysrahoja juhlavuoden 2017 tapaan.

Luontevia järjestötason ja institutionaalisia yhteistyökumppaneita Suomineito100-juhlavuosivalmistelijoina voisi olettaa olevan valtiovallan lisäksi ainakin kaikki historianharrastuspiirit, eduskuntapuolueet, Karjalan Liitto, sanomalehti Karjala, Petsamo-seura, Salla-seura, Suomi-Seuran Suomen Silta -lehti, Tarton rauha ry, Suomen Punainen Risti, Pakolaisapu, The European Union of Exiled and Expelled People EUEEP eli eurooppalaisten evakkojen ja karkotettujen liitto, Karjala-matkaopasProKarelia, Aluepalautus ry, Viestihopeat.fi, Suomi-Venäjä-Seura ja muut avoimet poliittisesti sitoutumattomat ja sitoutuneet kansalaisjärjestöt ym. hyvätapaisina tunnetut maltin ja tolkun organisaatiot. Mukaantulotoimeksi riittää pelkkä Asian esilläpito ja mahdollisten sitä myöteisessä hengessä ilmentävien tunnusten julkinen hyväntapainen esillepano. 

Rakentavasta kansalaisyhteistyöstä ei suljeta pois myöskään esimerkiksi venäläis-suomalaista RuFi-järjestöä tai muita toimintatavoiltaan vielä kaiketi korrektia säällisyyttä tapailevia uustoimijoita. Myös Venäjän hallinto esimerkiksi tiedustelupalvelutaustaisen RISI-järjestönsä Suomen ja pohjoismaiden edustajan dosentti Johan Bäckmanin ominaisuudessa voi vapaasti tarjota asiallisia kontribuutioitaan vaikkapa julkisena väittelyhaasteena mahdollisesti professori Heikki A. Reenpäälle tai päätoimittaja Veikko Saksille, kunhan 'desanttidosentti' pidättäytyy ilmeisten vihapuhe- ja vainoelementtien käytöstä kommunikoinnissa. Rasistiset, fasistiset ja stalinistisputinistiset pyrkimykset rajataan lähtökohtaisesti ulos, eivätkä esimerkiksi MV-median kaltaiset ulostulot ole kansalaisjuhlanvalmistelutoimikunnan mukaan toivottavia, vrt.  kyse oli leikkisästä nokittelusta
 
Diplomaattisarjan dialogiin toivotaan myös venäläisosapuolen maltillisia esityksiä siitä, miten ProKarelian win - win -ohjelma Suomineidon luomumuotojen eheyttämiseksi kaikkia hyödyttävällä tavalla olisi aloitettavissa jo nykyhallinnon ja sen valtaklikin jälkeisten lähivuosien aikajänteellä. Kysymyksen myönteinen kv. esilläpito otollista momentumia odoteltaessa on tokikin se keskeisin näkökohta.

Muistetaan ja muistutetaan - tervetuloa juhlavuosivalmisteluihin! 

 

*) Valtiolipuksemme vahvistettiin 1918 pohjoismaistyyppinen ristikuvio Venäjän laivastolta lainatuin sinivalkovärein keskiössään Ruotsin vallan aikainen leijonavaakunakuvio, jonka punakeltaväritys oli vuoden 1918 kapinan/kansalaissodan/sisällissodan/punavalkosodan aikana saanut liian poliittisen sivumerkityksen voidakseen olla valtiolipun pääväriyhdistelmä: Suomen Sosialistisen Työväentasavallan kapinalippu 25.1.-5.5.1918 oli punainen. 

*) Valtiomuodoksemme valittiin onneksemme lopulta 1919 aito tasavalta, ei monarkiaa pohjoismaiseen tai tsaarinvenäläiseen tai saksalaiseen tapaan eikä myöskään Leninin valitsemaa 'sosialistista työväentasavaltaa' neuvostovaltakunnan osana.

*) Suomi-neidon muodoista kartalla oli itsenäistymisen jälkeen epäselvyyttä naapurimaiden kanssa mm. Ahvenanmaan ja Petsamon omistuksesta. Ne jäivät Suomelle ja Repolan ja Porajärven kunnat Neuvosto-Venäjälle, kun rajoista lopullisesti sovittiin rauhanomaisten neuvottelujen tuloksena Tarton rauhassa 1920  myös Ruotsin hyväksyessä Kansainliiton vahvistaman päätöksen.  

**) Karjalan Liiton vuosittaisilla Karjalaisilla kesäjuhlilla nähtiin tällä kertaa Kouvolassa 15.-17.6.2018 tuttuun tapaan juhlavieraiden ja järjestäjienkin joukossa myös tyylikkäitä Alkuperäinen Suomineito -hopeaviestimiä (oheisessa kuvassa kullattu riipus). Professori Heikki A. Reenpää sai 6.12.2017 Karjalan Liiton Pro Carelia -ansiomerkin kiitokseksi mittaamattoman arvokkaasta kulttuurityöstä. Hän on ProKarelian perustajia ja saanut aiemmin ResCordis-Seuran hopeisen Alkuperäinen Suomineito -tunnustusmerkin. - Tulisieluisena karjalaisen heimon puolustajana tunnettu Reenpää on kirjoittanut lukuisia Karjala-aiheisia kirjoja sekä mahdollistanut kustannusjohtajana, ettei Karjala ole päässyt unohtumaan suomalaisten mielistä ja sydämistä. Innokkaana luontoihmisenä hän on kymmeniä kertoja vieraillut rajan takaisessa Karjalassa metsästys- ja kalastusretkillään. Reenpää kiitti puheessaan valistuksen merkitystä – siihen pohjaa suomalainen menestys. Valistus on asia, josta Suomen juhlavuonna on muistutettava tulevia sukupolvia, perintönä seuraavalle sadalle itsenäisyyden vuodelle - karjalanliitto.fi/jasenyys/ansiomerkit 
- Rauhanmies Martti Ahtisaari muistutti jo Karjalaisten kesäjuhlilla 19.6.1999 että Karjala-keskustelu on oikeutemme ja velvollisuutemme. Viestihopeitakin tilattiin 1990-luvulla myös Mäntyniemeen.  Lisäksi rauhannobelistimme on saanut myös Res Cordis Ystävyysseuran myöntämän tunnustuspalkinnon vuonna 2008.

 

Lue myös: Paula Vesalan paljaalla rinnalla alkuperäisen Suomi-neidon luomumuodot?

Letkeää kesäjuhlatunnelmaa musavideolla kaikelle kansalle:  
https://

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Ks. presidentti Ahtisaaren rauhanomainen Karjala-puhe 19.6.1999 (jonka jälkeen KGB-johtaja Putinista tuli Venäjän pääministeri ja kohta presidentti, jolloin pian myös Suomen presidentti vaihdettiin alttiimmaksi antamaan pirulle pikkusormen ja enemmänkin...): http://www.presidentti.fi/ahtisaari/puheet-1999/P9...

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Näyttää muuten googlen mukaan Marakin saaneen sen mahdollisesti omin käsin 90-luvulla tilamansa viestihopean lisäksi myös Res Cordis Ystävyysseuran myöntämän tunnustuspalkinnon vuonna 2008 https://keskustelu.suomi24.fi/t/6550669/ahtisaarel... mikä on varmaan jotenkin heijastellut kv. arvostuksen huipentumista Nobelin rauhanpalkinnon myötä ;)

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

- HUHHUH!!!
Teuvo K. höpisee kuuhulluja blogissaan 'Salmin Manssila rajakivellä': karjalaisväestön olisi muka "pitänyt jäädä paikoilleen elämään ja vaurastumaan Venäjän alamaisina"!

- Oikeasti kyllä 1939-40 ja 1944 koko Stalinin ryöstämien alueidemme väestön oli pakko paeta uskonnosta ja etnisyydestä riippumatta pelastuakseen Neuvostoholokaustanin kansanmurhalta. Suomen Salmissa Laatokan itärannalla tai muuallakaan Karjalassa ei paikallisella väestöllä ole ollut ennen tuota Leninin ja Stalinin holokaustihallintoa hengen edestä pakottavaa syytä lähteä pakolaisiksi, nyt oli. Karjalan väestö on toki perinteisesti aina koostunut suomalaiskansoista venäläis- ja romaniväestöä alkaessa tulla mukaan 1500-1800-luvuilta alkaean. Stalinin hallinnon harjoittama yksiviivainen sovjetisointi/venäläistäminen oli totaalisempaa kuin mitkään aiemmat vallanvaihtojärjestelyt, joissa lähinnä vapaaehtoisesti esivallan suosituksista eri uskontokuntiin kuuluvia muutti joillekin alueille ja toisia tilalle.

"Neuvostoliiton virallisten papereiden mukaan olisi luovutetun alueen asukkaat siirretty Siperiaan", sanoo Iiskonmäen Pekka, johon voinemme luottaa luvalla sanoen aiheellisemmin kuin putinististalinistisiin desanttidosentteihin, joita tuo Teuvon heitto "paikoilleen jäävistä ja Venäjän alamaisina vaurastuneista" näyttäisi myötäilevän. Suomi palautti sotien jälkeen 'Vauras-Venäjän' vaatimuksesta Neuvostoliittoon 55.000 inkerinsuomalaista, joiden kohtalo päättyi monilla jo Viipurin asemalla ampumiseen ja saattoi muilla koitua tavallaan rikkaiksikin kokemuksiksi mm. vankileireillä eri puolilla Neuvostoholokaustania - https://fi.wikipedia.org/wiki/Inkeril%C3%A4iset#In...

On pateettista punasilmäisyyttä unohtaa, että Viipurin läänin lisäksi Aunus ja Vienakaan eivät koskaan olleet tsaarin Venäjän omistuksessa sen oikeutetummin kuin Karjalan Kannas tai Keski-Suomi tai Ahvenanmaa (paitsi että asujaimisto tietysti oli selvästi suomalaista toisin kuin Ahvenanmaalla). Venäläiset maahantunkeutujat tulivat Itä-Karjalaan suunnilleen yhtä monta vuosituhatta muita myöhemmin kuin tunkeutuivat muuallekin ns. Venäjän nykyalueen suomalaiskansojen maille, kuten Mustajoelle perustamaan Moskovaansa ja Inkeriin pykäämään Pietariaan miehittämälleen naapurivaltakunnan alueelle. Putin muuten 'paljasti' kansalaisilleen hieman yllättäen 2017, että keski-Venäjä oli suomalaiskansojen maata ennen isovenäläisten invaasiota, ks. http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/240411-p...

Itsenäisen Suomen kanssa itänaapuri ja Ruotsikin ovat sopineet raja-asiansa legitiimis-laillisesti vain ja ainoastaan hyväksyessään rauhanomaisesti neuvotellun Tarton rauhansopimuksen vuodelta 1920. Sen jälkeiset rajansiirrot ovat olleet Neuvostoliiton laittomiin hyökkäyksiin ja anschlussoperaatioihin ja etnisiin puhdistustoimiin nojaavia rikoksia, ja niihin liittyvät ""sopimukset"" sotasyyllisosapuolen pakkosanelua, joka perustui uhriosapuolen kiristykseen, painostukseen, väkivaltaiseen uhkailuun, eli niihin vetoaminen on lähinnä kunnianvastaista ja arvotonta. Itsenäisen Suomi-neidon ainoat oikeat alkuperäiset lailliset rauhanomaisesti neuvotellut valtiorajat ovat Tarton rauhan 1920 luomurajat.

> http://teuvokuu-karkku.puheenvuoro.uusisuomi.fi/25...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset