Retoriikan kyseenalaistuksia Speculare necesse est

Suostumuksen puute monikulttuurisessa ja ikärajarikollisessa tapauksessa

  • Pykäläpiru vaanii aina tilaisuuksia iskeä väärintulkintamahdollisuuksiin siellä, missä laki on hutiloiden laadittu.
    Pykäläpiru vaanii aina tilaisuuksia iskeä väärintulkintamahdollisuuksiin siellä, missä laki on hutiloiden laadittu.

Onko aika ajanut ohi keskustelijoiden valmiudesta kohdata tätä päivää kysymyksessä suostumuksen puutteen ilmaisemistarpeesta ja sen tavasta? Ennen kyllä voitiin olettaa Suomessa ja samaten vaikkapa Tukholman ja Tallinnan laivoillakin viimeistään aikuisen ihmisen selvästi lausumien sanojen 'ei' ja 'nej' ja 'niet' riittävän ymmärretyksi tulemiseen. Selvän ein jälkeen on toimittu tietoisesti ilman lupaa. Samaten on yleisesti oletettu, ettei pikkulapsen tarvitse erikseen ilmaista suostumuksen puutetta pedofiilille. Entä nyt? 

Ihan aluksi: korjatkaa se lakiehdotuksenne ennen kuin nolaatte koko Suomen! - Esimerkiksi ns. 10-vuotiaan tapauksessa 2017 tiettävästi tyttö itse on ilmaissut "suostumuksen", mutta sillä ei mielestäni saa olla mitään merkitystä raiskausluokituksessa. Vaikka lakiehdotuksen mukaan tuomiten suostumus olisi siis ollutkin, ei lapsella oikeasti ole valtuuksia tai oikeutta antaa laillista/pätevää suostumusta itseensä tai muihin kohdistuvaan rikokseen. Ymmärtämätöntä lasta ei saa vastuullistaa/syyllistää, vaan pedofiili on aina yksin vastuullinen, ellei häntä ole pakotettu rikokseensa esimerkiksi tuliaseella uhaten. Vanhemmat tai lailliset huoltajat päättävät periaatteessa lasten asioista, mutta lapsen paritukseen hekään eivät voi antaa suostumusta enempää kuin sukuelinten silpomiseen tai silmienpuhkomiseen tai kurkunleikkaamiseenkaan. 

 
1. Monikulttuuritapaukset. Monissa oikeudenkäynneissä asiaa puitaessa on osoittautunut, että illan ja yön tapahtumissa mahdollisine eriasteisine seurusteluineen sujuvasti mukana ollut syytetty osapuoli ei ole enää käräjillä sitten pärjännytkään alkuunkaan ilman äidinkielisensä tulkin apua. Luultavasti juhlatunnelmissa on kommunikoitu enemmän ele- ja kehonkielitasolla, ehkä samalla aallonpituudella, jonka kielet ja kulttuurit ovatkin aamun tullen jo olleet eri maailmoista. 

Periaatteessa suostumus siis pitää uuden lakiehdotuksen mukaan aina ilmaista erikseen, muuten sitä ei ole. Ennen lakimuutoksen voimaantuloa ja varmuuden vuoksi sittenkin voi lisäksi ilmaista erikseen suostumuksen puutteensa eli kieltäytymisen. Suomenkielisten on turha väittää, etteivät tietäisi mitä niin naisen kuin miehenkin 'ei' tarkoittaa: se ei ole 'ehkä tai 'katsotaannyt', vaan ei on ei. Joka sen kieltää, tietää varautua tulevansa raiskauksesta tuomituksi.

Mutta nyky-Suomessa ja lähivesillämme seilaa paljon myös muunkielisiä ihmisiä eri suunnilta ja eri lähtökulttuureista. Kaikille suostumuksen puute ei oikeastikaan ole käytännössä itsestään selvää vain siksi, että suostumusta ei erikseen sanota ääneen. Silloin tarvitaan selväsanainen kieltäytyminen - siis 'ei' joka tarkoittaa ei, nej, joka tarkoittaa nej jne. Siellä missä Suomen laki on voimassa, tämän pitäisi olla kiistaton tahdonilmaisu. Mutta...
 

- Pitäisikö tämä seksistä kieltäytyminen pystyä nykymaailmassa tarvittaessa kertomaan virallisten kotimaisten kieltemme lisäksi myös useilla eksoottisilla kielillä? Kaikki kun eivät osaa ja ymmärrä englantia ym. suuria maailmankieliä. Ja riittääkö tässä pelkkä pikakurssitus vaikkapa arabian, darin, somalian, turkin, romanian, albanian, suahelin ja muiden maassamme valitettavan vähän tunnettujen monikansalaiskieliemme auttavaan sanastoon? Moniko kantasuomalainen on riittävän vastuullisesti perehtynyt muunkulttuuristen lähimmäistemme perinnetapakoodistojen mukaisiin yhteisöllisyyspiirteisiin edes valtavirtaerotiikan osalta? 
- Käsi sydämelle, tässä taitaa olla kriittisen itsetutkiskelun paikka, itsekeskeiskulttuuriset syrjäsuomalaiset? Osaatteko sanoa tilannekohtaisesti kaikki mukanaolevat huomioonottaen myös ein ja nejn ja non lisäksi myös njet, لا , maya, hayır jne? 

Tokihan sitten käräjillä on helppoa sanoa vieraskulttuurisia kansanryhmiä syyllistävästi, että "olisi pitänyt sinunkin käyttäytyä maassa maan tavalla". Ja entä kun tulkki kääntää tuon pöyristyttävän möläytyksesi, joka on kuin suoraan rasismikäsikirjasta. - Siis kun yhteiskunta ei voi huolehtia kotoutuvien maahanmuuttajien saati satunnaisten matkailijoiden tapakoulutuksesta tältä osin, voisi varmaankin olla kohtuullisempaa ja rehellisempää vaatia suomalaisilta yleisen vieraanvaraisuuden lisäksi myös ymmärrystä sovittautua edes henkilökohtaisesti lähekkäin kohdattaessa vieraskulttuuristenkin perinnevinkkeliin. Voiko se niin vaikeata olla: maaten maatenmenijän tavalla ja tavat tietäen.
 
Ottavatkohan siis kaikki huomioon, että eräissä suomen impivaaralaisuutta vanhemmissa kulttuureissa esimerkiksi naisen katsoessa miestä hymyillen silmiin hän saattaa jo viestiä jonkinasteisesta suostumuksesta, ja yhteinen tanssi saati ateria viimeistään saatetaan tulkita kiistattomaksi kylläksi ellei aktiiviseksi haluksikin. Olisikin hyvä selvittää nämä asiat etukäteen, ettei jouduttaisi jälkikäteen pettymään. Ehkä myös esimerkiksi hotelliketjut ja laivayhtiöt voisivat ripustaa monikielisiä informatiivisia huoneentauluja asiaan liittyen.

Viime viikkoinakin on nähty mm. Helsingin käräjäoikeuden muistuttavan kantajaosapuolta siitä, ettei suostumuksen puutteesta ole riittävää näyttöä, kun hyttiin muidenkin läsnäollessa päästetty tuntematon mies on oman kulttuuritaustansa pohjalta itse arvioinut tulleensa yhdessä tuumin hyväksytyksi seksikumppaniksi, ja melkoisen juopunut nuori nainen ei ollut herätessään jaksanut huutaa apua tai työntää tunkeilijaa pois päältään. Puolustus on siis onnistuneesti vedonnut paitsi kielimuuriin myös kulttuurieroon lieventävinä tekijöinä raiskaussyytöksestä vapauttavassa päätöksessä. Joissain alakulttuureissa lisäksi väkisinmakaaminen myös oikeuttaa miehen pitämään uhriaan 'laillisena' morsiamenaan, mitä kihlausta ei jälkikäteen esitetty katumus tai tuomiokaan välttämättä pura, muttei ko. syytetty tiettävästi vedonnut tähän oikeuteensa. Sen sijaan hän oli vedonnut ilmeisen onnistuneesti siihen, että erottuaan ennen oikeudenkäyntiä vaimostaan hän on joutunut yksinhuoltajaksi, mikä olisi ylivoimaisen raskasta mikäli hänet tuomittaisiin raiskauksesta vankeuteen. Siitä ei ole mitään näyttöä, että avioero olisi tehtailtu sopivasti käräjätarpeisiin. 

Eräässä toisessa tapauksessa puolustus huomautti ehkä osittain aiheellisestikin, että raiskaustuomio koituisi syytetylle suureksi häpeäksi kotimaassaan, mikäli hän joutuisi palaamaan sinne mahdollisen kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen. Tässä kasattiin myötätuntopaineita sekä raastuvanoikeudelle että maahanmuuttoviranomaisille ihan korrektein kulttuurisosiaalisin perustein.

Suomalaisten olisi siis hyvä laajentaa poikkikulttuurista ymmärrystään ja tiedostaa, etteivät muunkulttuuriset aina tosiaankaan itsestäänselvästi ja lähtökohtaisesti ole se sopeutuva osapuoli, vaan ainakin nykysuomalaisen oikeuskäytännön mukaan ehkä jopa päinvastoin.
 

***

2. Pedofiliatapaukset.​ Edellä olevassa kommentoidaan luonnollisesti täysi-ikäisten osapuolten tapauksia, joita eduskunnan käsittelemä lakiehtotuskin näyttäisi lähinnä koskevan. Jostain syystä alaikäisiä ja varsinkaan alle puberteetti-ikäisiä (0-12 v.) lapsia ei mainita lakiehdotuksessa erikseen, eli raiskausluokitusta ei kai edelleenkään ole odotettavissa ilman aktiivista vastarintaa mahdollisesti "lapsen omalla suostumuksella" raiskattujen pikkulasten kohdalla, mikä olisi aivan käsittämätöntä. Aikuisten uhrien suostumuksen puute olisi siis kaiketi käytännössä lainsuojaisempaa kuin pikkulasten.  - Minkälainen aikuispoliitikko on valmis vastuullistamaan/syyllistämään alakouluikäistä uhria pedofiilin rikoksista?

Poliitikkojen aloite onkin mielestäni pahasti torso, jos lapsiuhrin kohdalla suostumuksella tai sen puutteella on vaikutusta siihen tuleeko tuomio raiskauksesta - ellei sitten lakitekstissä erikseen nimenomaan todeta, että lapseen yhtymiselle ei koskaan ole suostumusta riippumatta hänen itse mahdollisesti viestittämästään kannasta. Miksi 10-vuotiaan kohdalla pitäisi alkaa selvittämään oliko raiskaamiseen uhrin suostumusta, kun teko on joka tapauksessa rikollinen eikä siihen voi olla missään tilanteessa laillista oikeutta? Onkohan aloitteentekijöille ollutkin jotenkin ensisijaisempaa huolehtia poliittisten irtopisteiden lisäksi mm. kapakkaikäisten yhdenyöntyrkkyjen 'juridiseettisen katumuspillerin' saatavuudesta kuin pikkulapsen oikeudesta raiskaajia vastaan? 

Lasten raiskaamista toisin kuin aikuisen siis edelleenkin sanottaisiin 'lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi'. Rikosnimikkeen tulisi mielestäni viestiä rikoksen todellisesta vakavuudesta ja rangaistusasteikkoa on myös tarkistettava selvästi ankarampaan suuntaan. Jo ilmaisu 'hyväksikäyttö' sinälläänkin on  monin tavoin harhaanjohtava: ensinnäkin siinä on sana 'hyväksi' eikä 'pahaksi'. Se ottaa kantaa rikokseen vain sen 'hyötyjän' eli lapsen kehon  'käyttäjän' näkökulmasta, ei uhrin. Esineistä puhuttaessakin on jotenkin vaillinaista jos puhutaan vain vaikkapa auton luvattomasta käyttöönotosta, kun se on varastettu ja pilattu ehkä lopullisestikin tuhoten. Ihmistä pitäisi ajatella autoa enemmän myös subjektina eikä vain objektina. Erityisesti lapsen seksuaalinen pahaksikäyttö onkin oikeastaan luonteeltaan monin tavoin henkirikos enemmänkin kuin vain "luvaton sukuelimen lainaus": elämääkin saattaa tuhoutua ehkä jopa vuosikymmeniä enemmän kuin vaikkapa keski-ikäisen huonokuntoisen ukon tai eukon tappamisessa. Ja kuitenkin hovioikeus pitää pikkutytön raiskaustakin vain 'hyväksi' kayttelynä, kun näyttöä vastaanpanosta ei ollut - ks. case 10-vuotiaan raiskatun tapauksesta  


Lue myös: Eeva-Maria Maijala: Lakialoitteeni törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyen
 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän JukkaLaulajainen kuva
Jukka Laulajainen

Mites kun jalkojen esittely, kasvojen näyttäminen ja muu vähävaatteisuus mielletään jossain kulttuureissa myöntymiseksi?

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Kyllä tuo tietyissä tilanteissa ja riittävän pitkälle vietynä mielletään noin ihan poikkikulttuurisestikin, turha kiistää. Ja myös Suomessa on aina välistä tuollaisia signaaleja esitelty vähän noin niin kuin vihjaillen juuri tuohon viittaavan suuntaan, muttei se tietenkään oikeuta ketään menemään pidemmälle ellei jatkolupia heru.

Täytyy hieman tarkentaa myös tuota oman blogitekstini virkettä "Suomenkielisten on turha väittää, etteivät tietäisi mitä niin naisen kuin miehenkin 'ei' tarkoittaa: se ei ole 'ehkä tai 'katsotaannyt', vaan ei on ei. " - Kyllähän nimittäin elämää julkilausumien ulkopuolellakin nähneiden kokemuksen mukaan on totta sekin, että joskus myös satunnaisen kumppanin 'kyllä' voi tarkoittaa aikuisten oikeasti "kyllä nyt mutta huomenna takautuvasti ei". Kun varmaksi ei voi koskaan tietää etukäteen kuinka käy, onkin fiksua suhtautua suurella kriittisyydellä kaikkein viehättävimpienkin juopuneiden seuralaisehdokkaiden vilpittömän tuntuisiin suostuvaisuudenilmauksiin tai sitten hyväksyä riski saada jossain myöhemmässä katumusvaiheessa raiskaussyyte, ja kestää se sitten kuin mies.

Käräjätulkinnat lakimuutoksen jälkeen eivät tule olemaan helppoja läpihuutojuttuja. Mutta automaattisen oloisesti voitaisiin raiskauksiksi lukea kaikki väkivaltaiset tapaukset samaten kuin ne jotka on tehty hyväksikäyttäen uhrin juovustilaa tai tiedottomuutta tms. seikkaa johon vetoaminen on kunnianvastaista ja arvotonta ja varsinkin kaikki ne seksitapaukset joissa uhri on lapsi ja pedofiili aikuinen. Toisin kuin lakiehdotus antaa ymmärtää, pedofiliatapauksissa ei suostumusnäkökohtaa pitäisi käsitellä raiskauskriteerinä lainkaan. Suostumuksella ei ole merkitystä siltä kannalta, vaan pelkän ikäeroasetelman aikuinen/lapsi (esim. 0-12-v.) tulisi riittää raiskauksen tunnusmerkiksi. Silloin kun käytetään väkivaltaa tulisi tuomion olla tietysti suurempi ja ylipäätään nykyiseen nähden kaksinkertainen aina uhrin ollessa lapsi. Vieraskulttuuriset tulisi pyrkiä saamaan tulomaansa tuomittaviksi silloin kun tämä mahdollistaa ankarammat rangaistukset ja sinetöi maastapoistumisen.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Poliitikkoeukoille taitaa tosiaan olla tärkeämpää suojella aikuisia yhdenyöntyrkkyjä juridiikan katumuspillerillä kuin oikeasti ymmärtämättömiä pikkulapsia raiskaajilta. Korjatkaa se lakiehdotuksenne ennen kuin nolaatte koko Suomen! - Esimerkiksi ns. 10-vuotiaan tapauksessa 2017 tiettävästi tyttö itse on ilmaissut "suostumuksen", mutta sillä ei mielestäni saa olla mitään merkitystä raiskausluokituksessa. Vaikka lakiehdotuksen mukaan tuomiten suostumus olisi siis ollutkin, ei lapsella oikeasti ole valtuuksia tai oikeutta antaa laillista/pätevää suostumusta itseensä tai muihin kohdistuvaan rikokseen. Ymmärtämätöntä lasta ei saa vastuullistaa/syyllistää, vaan pedofiili on aina yksin vastuullinen, ellei häntä ole pakotettu rikokseensa esimerkiksi tuliaseella uhaten. Vanhemmat tai lailliset huoltajat päättävät periaatteessa lasten asioista, mutta lapsen paritukseen hekään eivät voi antaa suostumusta enempää kuin sukuelinten silpomiseen tai silmienpuhkomiseen tai kurkunleikkaamiseenkaan.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Myös kulttuuritausta ja sosiaalinen tilanne vaikuttavat tuomioihin, kuten on nähty mm. Helsingin käräjäoikeuden hiljattaisissa päätöksissä. Esimerkkitapauksessa puolustus pyysi ottamaan huomioon syytetyn tulevan vaikean sosiaalisen aseman, jos hän saa vankeustuomion. Oikeus totesi, ettei kantajaosapuolen suostumuksen puutteesta ole riittävää näyttöä, kun hyttiin muidenkin läsnäollessa päästetty tuntematon mies on oman kulttuuritaustansa pohjalta itse arvioinut tulleensa yhdessä tuumin hyväksytyksi seksikumppaniksi, ja melkoisen juopunut nuori nainen ei ollut herätessään jaksanut huutaa apua tai työntää tunkeilijaa pois päältään. Puolustus on siis onnistuneesti vedonnut paitsi kielimuuriin myös kulttuurieroon lieventävinä tekijöinä raiskaussyytöksestä vapauttavassa päätöksessä. Syytetty oli vedonnut ilmeisen onnistuneesti siihen, että erottuaan ennen oikeudenkäyntiä vaimostaan hän on joutunut yksinhuoltajaksi, mikä olisi ylivoimaisen raskasta mikäli hänet tuomittaisiin raiskauksesta vankilaan. Siitä ei ole mitään näyttöä, että avioero olisi tehtailtu sopivasti käräjätarpeisiin.

Eräässä toisessa tapauksessa puolustus huomautti ehkä osittain aiheellisestikin, että raiskaustuomio koituisi syytetylle suureksi häpeäksi kotimaassaan, mikäli hän joutuisi palaamaan sinne mahdollisen kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen. Tässä kasattiin myötätuntopaineita sekä raastuvanoikeudelle että maahanmuuttoviranomaisille ihan korrektein sosiaalisin perustein. Suomalaisten olisi siis hyvä laajentaa poikkikulttuurista ymmärrystään ja tiedostaa, etteivät muunkulttuuriset aina tosiaankaan itsestäänselvästi ja lähtökohtaisesti ole se sopeutuva osapuoli, vaan ainakin nykysuomalaisen oikeuskäytännön mukaan jopa päinvastoin.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

US 15.3.2018:"Professorilta tyrmäys ministerille: ”Lapsen törkeässä raiskauksessa” vanha ongelma – ”Taas mietitään onko 10v. suostunut”"
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/244085-professori...

- Lopultakin löytyi joku julkisuuden naishenkilö, joka ymmärtää, että eduskunnan naisverkoston torson lakiehdotuksen mukaisesti ko. 10-vuotiaan tytön raiskaajaa ei tuomittaisi raiskauksesta, koska sitä toitotettua uhrin omaa suostumusta ei ollut. Ja samaa linjaahan tuo ministerinkin ehdotus jatkaa tältä osin. Siksi olenkin ehdottanut Turun hovioikeuden päätöksen selvittyä, että torsoa lakiehdotusta korjattaisiin olennaisella pikku lisäyksellä jossa niin kuin Utriainenkin nyt peräänkuuluttaa "lapsen raiskausta koskeviin pykäliin on kirjoitettu auki, että lapsi ei voi antaa suostumusta" ihan riippumatta siitä onko hän ehkä itse vapaaehtoisesti osallistunut raiskaamiseensa vai ei. Sehän on selvä, että ymmärtämättömän lapsen voi kuka tahansa painostaa tai vaikka narrata mukaan mihin tahansa helpommin kuin vaikka vähän juopuneenkin aikuisen, ja jos pikkulapsi on aloitteellinen, ainoastaan tekonsa rikollisuudesta ja laillisen suostumuksen puutteesta tietoinen aikuinen pedofiili saattaa toteuttaa sen.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

No nyt on kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen jättänyt eduskunnan käsiteltäväksi lakialoitteen, joka tekisi seksistä lapsen kanssa aina raiskauksen, mikä onkin tosiaan ”yksi yhteiskuntamme perusarvoista” https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/244826-lakialoite...

- Outoa, että Suomen kaltaisessa sivistyneessä ei-pedofiliakulttuurisessa maassa ylipäätään joku on joskus tulkinnut olemassaolevaakaan lakia niin, että lapseen saa kajota tai että lapsella olisi laillinen oikeus antaa suostumuksensa seksiin aikuisen kanssa tai rikoksiin yleensäkään. Esimerkiksi eduskunnan aikuisnaisverkoston lakialoitteen mukaan saisi pedofiili edelleen raiskata lapsen joutumatta tuomituksi raiskauksesta.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Unicefin periaatteet sitonevat soveltavasti Suomea kohdan 2 pedofiliatapauksissa. Periaatteessahan lapsen vanhemmat tai lailliset huoltajat päättävät hänen asioistaan, mutta hekään eivät voi antaa laillista suostumusta lapsen paritukseen enempää kuin vaikkapa sukuelinten silpomiseen tai silmienpuhkomiseen tai kurkunleikkaamiseenkaan. - Jos pedofiili haluaa millä taustaperusteilla tahansa poikkeusluvan lapseen sekaantumiseen, hänen on anottava tuo tapauskohtainen erityissuostumus vain ja ainoastaan laillisilta viranomaisilta. Se taas asettaisi viranomaisemme ja lainsääätäjämme kansainvälisen ihmisoikeusyhteisön intensiivisen huomion alaiseksi.

Suostumuksen puute on lapsen kohdalla lähtökohtainen itsestäänselvyys, ja sen pitää näkyä myös lakitekstiä lukutikulla tavailevien oikeusasteitten ymmärrykseen sisäistyvällä tavalla aukikirjoitettuna! Lapsen yleismaailmallisia jakamattomia ihmisoikeuksia eivät saa vesittää myöskään monikulttuurisuuteen tai kielimuureihin liittyvät perinnetapojen tulkintaristiriitaisuudet, vaan yhtä lailla kuin naisen/miehen ei tarkoittaa ei, myös lapsen ikä 0 - 15 v tarkoittaa ei, nej, njet, لا , maya, hayır jne. - Ks. http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252845-n...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset