Retoriikan kyseenalaistuksia Speculare necesse est

- Pavel Kuznetsov, emme tarvitse Suomeen uutta Juri Komissarovia!

  • Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden virallinen logo
    Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden virallinen logo
  • Mieluisampi Pavel Kuznetsov 100-vuotislahjaksi? Edesmennyt taidemaalari siis, ei KGB/FSB tms. suomisyöjä eikä auo päätään.
    Mieluisampi Pavel Kuznetsov 100-vuotislahjaksi? Edesmennyt taidemaalari siis, ei KGB/FSB tms. suomisyöjä eikä auo päätään.
  • Lepikontorpan multapusseja emme enää kaipaa edes Pisnetsovin tavaranvaihtokommunikeapöytäkirjaliturgioihin!
    Lepikontorpan multapusseja emme enää kaipaa edes Pisnetsovin tavaranvaihtokommunikeapöytäkirjaliturgioihin!

Juri Derjabinina kauniimmalta nimeltään tunnettu entinen Tehtaankadun 'kenraalikuvernööri' oli tosin Viktor Vladimirovin ym. KGB-diplomaattien ohella vain yksi niistä suomensyöjistä, joita siedettiin YYA-aikana - pakon sanelemana, pitkin hampain, mutta paremmin kuin aikoinaan Bobrikovia. Ehkä tälle Pavel Kuznetsoville olisikin nyt paikallaan ladata heti ensikättelyssä silmien väliin osuvasti kovat tosiasiat geopoliittisen suurväkivaltauhon ja ylimielisen isäntämaa-asenteen nollatoleranssista. Pikemmin siis kuin alkaa keksiä kaunistelevia nimenlievennyksiä jotain taloussuhteita korostaen tyyliin 'Pisnetsov', on tälle uhittelijalle sanottava  kuin Kim Jong-unille konsanaan niet Molotov!

Kotiryssäjärjestelmää Tehtaankatu-verkostoineen ja Kremlin pääkonttorin yhteiskuntakontrollia salanimisine valvontakomissaareineen emme kaipaa. Emmekä valheellista julkista naapuriystävyysliturgiaa silottelevine jälkisuomettuneine bilateraalikielenkäänteineen. Se on tehtävä selväksi. - Kansalaiset, jos päättäjät eivät ymmärrä toimia, toimitaan itse! 

Venäjän federaation suurlähetystön yhteystiedot löytyvät täältä:
https://helsinki.mid.ru/web/helsinki-fi/suurlahetysto1 - lähettäkäämme jonkinmoinen tervehdyksemme uudelle suurlähettiläälle, joka ei siis ole Pisnetsov vaan Kuznetsov. Oma ehdotukseni #Suomi100 -naapuruusnootiksi liitteineen ja myös juhlateatterisuositus löytyvät alempaa.*


Suomen valveutunein media on onneksi havainnut, että uusi suurlähettiläs trollaa törkeästi mm. Ilta-Sanomien haastattelussa. Trollaamiseen ja disinformaatiotuputukseen vastataan parhaiten asiallisella oikealla tiedolla. Disinfoa ja hienovaraisesti indoktrinoivaa harhautuspropagandaa ei aina ole helppo erottaa oikeasta ja asiallisesta. 

Esimerkiksi Venäjän federaation suurlähetystön websivuilla esitetty Suomen ja Venäjän suhteitten historiikki on äkkipäällisin puolin vilkaisten hyväksyttävän ja maltillisen oloinen. Tosiasiassa se kumminkin kaipaa melkoisia täsmennyksiä ja paikoittain jyrkkiä korjauksia ollakseen totta ja kattavan relevantisti asiallinen. Nykyiseen tapaan valikoivana ja  hämärtäen tulkiten se on lähinnä isovenäläisen maahantunkeutujaimperiumin siloteltua totuudenjälkeistä lebensraumuhoa. - On kansojemme yhteinen tahtotila pyrkiä korjaamaan kahdenvälisen historiamme esitys totuudellisen näkemyksen mukaiseksi ja toimia oikeellisuuteen pyrkien jatkossakin! 
 

Venäjän ja Suomen suhteitten historiikki Venäjän suurlähetystön websivulla

(Alustavat täsmennykset/korjaukset hakasulkeissa [kursiivilla]. - Löydätkö lisää korjattavaa? Entä lisättävää? Toimitetaan parannettu versio Tehtaankadulle 14. lokakuuta Tarton rauhan vuosipäivänä.)

Lainaus: 
"Nykyisen Suomen alue oli vuosisatojen ajan Venäjän ja Ruotsin välisten selkkausten näyttämönä [kuitenkin niin, että venäläinen osapuoli miekkalähetyssotureineen ilmestyi Suomenniemen, Karjalan ja Inkerinmaan piiriin vasta tuhansia vuosia suomalaiskansojen jälkeen, pääosin Iivana Julman perustettua Moskovan tsaarikunnan suomalaisugrien Mustajoen alueelle - Pietari perustettiin Inkerin suomalaismaille Ruotsin alueelle vasta 1703]. Vuosien 1808–1809 sodan seurauksena Suomi liitettiin Venäjän keisarikuntaan suuriruhtinaskuntana. Tuo asema antoi Suomelle laajan autonomian. Sillä oli oma yksikamarinen eduskunta, oma valuutta [1860-luvulta lähtien, ei venäläisten idea] ja tulliraja Venäjän kanssa. Suomen kielestä tuli venäjän [venäjää ei koskaan oltu puhuttu Suomessa aiemmin Ison vihan miehittäjäbarbaareja lukuunottamatta] ja ruotsin ohella virallinen kieli, mikä vauhditti suomalaisen kansakunnan muodostumista. 

6. joulukuuta 1917, Venäjän vallankumouksen jälkeen, Suomen eduskunta hyväksyi julistuksen Suomen valtiollisesta itsenäisyydestä. Yritykset saada se tunnustetuksi ottamatta huomioon Venäjän mielipidettä epäonnistuivat [totta, hyvä ettei Venäjä salaa kolonialistisrikollista asennettaan!]. Sen jälkeen kun asianmukainen pyyntö oli esitetty Venäjän johdolle, allekirjoitettiin 31. joulukuuta 1917 kansankomissaarien neuvoston asetus Suomen tasavallan valtiollisen itsenäisyyden tunnustamisesta ["Suomen sosialistinen työväentasavalta" oli kylläkin nimi, jota Suomesta käytettiin Neuvosto-Venäjän hallituksen eli kansankomissaarien neuvoston ja Suomen punaisen hallituksen eli kansanvaltuuskunnan 1. maaliskuuta 1918 solmimassa yhteistyösopimuksessa. Nimitystä ehdotti sopimusneuvotteluiden yhteydessä kansankomissaarien neuvoston puheenjohtaja Vladimir Lenin. Miksiköhän?]. Suhteet itsenäiseen Suomeen muotoutuivat vaikeasti [aina yksinomaan Neuvostoliiton asenteen/aggressioiden vuoksi]. Kahdesti seurauksena oli sota [oikeastaan kolmesti: kapina/kansalaissota 1918 oli myös Neuvosto-osapuolen masinoima]: vuosina 1939–1940 [jolloin Neuvostoliitto taisteli natsi-Saksan puolella ja aseveljenä myös Puolassa 1939-41. Kremlin yhteistyöpunikit puuhasivat 1939-40 sosialistista Suur-Suomea, hallituksen julistuksessa ja avunannon ja ystävyyden sopimuksessa 'Suomen Kansanvaltainen Tasavalta'] sekä vuosina 1941–1944, jolloin Suomi taisteli natsi-Saksan puolella [EI puolella, mutta samaa itäfasistista vihollista/maahantunkeutujaa vastaan lailliset alueensa palauttaakseen ja henkensä pelastaakseen, ks. Paljastus: Saksalaiskenraali ylisti liittolaisuutta jo ennen talvisotaa1939]

Toisen maailmansodan loppuselvityksessä Neuvostoliitto sai ["sai"? Pariisin rauhan 'loppuselvitys' 1947 tuomitsi Stalinin sanelusta hyökkääjä-Neuvostoliitolle sen ryöstömaat Suomineidon joukkoahdistelun, salasilpomisen ja pakkoamputaation jälkeen varsin pitkin hampain ja uhrin tahdosta välittämättä.] Karjalankannaksen, Viipurin ja Viipurinlahden länsirannan, Laatokan länsi- ja pohjoispuoleisia alueita, useita Suomenlahden saaria, osan Barentsinmeren rannalla sijaitsevista Kalastajasaarennosta ja Srednisaarennosta sekä Petsamon alueen. Noilta alueilta siirtyi Suomeen [EI vaan olivat jo 1939-40 ja 1944 joutuneet pakenemaan koti-Suomesta sotasyyllisten maahantunkeutujien vyöryn alta Suomen läntisempiin osiin, kaikki ko. alueitten lailliset asukkaat!] noin 400 tuhatta ihmistä [maansisäisiä pakolaisia oli n. 430.000, mm. viipurilainen Martti Ahtisaari]. Venäjän ja Suomen nykyinen raja on vahvistettu Pariisin rauhansopimuksella 1947 [sopimuksessa ei liene mainittu nyky-Venäjää vaan Neuvostoliitto]. Lisäksi on solmittu sopimus Ahvenanmaan demilitarisoinnista."
...lainaus. - https://helsinki.mid.ru/web/helsinki-fi/venajan-ja-suomen-valisten-suhteiden-historia 


- Mitä muita kohtia katsoisitte aiheelliseksi täsmentää ja/tai korjata? Taustaa: Itsenäisen Suomen ensimmäinen virallinen kv. hyväksytty rajasopimus, ja ainut rauhanomaisesti neuvoteltu sellainen, on Tarton rauha 1920. Rajoista oli 1917-20 erimielisyyttä sekä Ruotsin että Neuvosto-Venäjän kanssa. Kansainliiton siunauksella sovittiin, että Ahvenanmaa ja Petsamo kuuluvat Suomeen ja Repola ja Porajärvi Neuvosto-Venäjään. Viipurin läänistä eli Karjalastamme ei tarvinnut neuvotellakaan enempää kuin Helsingistä tai Turusta, miksi olisi? - Ruotsi on pitänyt kiinni näistä 1920 sovituista rajoista, Venäjä ei, vaikka hyökkäämättömyyssopimuksessa 1932 itärajamme vielä erikseen vahvistettiin 'ikuiseksi'. - Mitä Suomen ja itänaapurin välisiin aggressioihin 1939-44 tulee, on koko syyllisyys-, anteeksipyyntö- ja sovitustaakka selkeästi Neuvostoliiton/Venäjän harteilla, kuten Venäjälläkin toki laajalti jo ymmärretään.   


P.S.  Persona non grata -statuksen välttääkseen olisi Kuznetsovin Linnan juhliin uudessa ominaisuudessaan valmistautuessaan ihan hyvä muistella erityisesti lokakuun 14. eli Tarton rauhan vuosipäivänä totuuden ja omantunnon velvoituksella näitä maittemme ja kansojemme suhteisiin syvällisesti vaikuttaneita historialinkkejä.  * #SUOMI100 -NAAPURUUSNOOTTI  

Venäjän Federaation suurlähetystö
Tehtaankatu 1
00140 Helsinki

Korkeasti kunnioitettu Herra Suurlähettiläs,

Olemme tyytyväisinä havainneet, että maassanne toimii humaani omatunto vielä presidentti V. Putinin syntymäpäivänä 7.10.2006 kuolleen lahjakkaan Anna Politkovskajan jälkeenkin. Teatteriohjaaja Varvara Faer sanoo: "Venäjän pitäisi pyytää anteeksi Suomelta ja palauttaa maat, jotka on viety". - Mikä ettei siis myös Venäjä voisi kehittyä muun ihmiskunnan tasolle oikeus- ja sivistysvaltiona?    

Presidentti Putinilla oli vastikään synttärit, ja Suomella on joulukuussa.  #Suomi100 -teatteriohjelmistoonne pitäisi mielestämme sisältyä myös kahdenvälisiä suhteitamme valottavaa hyvää venäläistä näkökulmaa, ainakin kappale Rajavirhe. Esitys rinnastaa talvisodan ja sen, mitä nyt tapahtuu Ukrainassa. Rajavirhe ensi-illassa ti 10. lokakuuta 2017 klo 19 Teatteri Telakalla Tampereella. - Suosittelemme, ks. Aamulehti 6.10.2017.  

Jos Venäjä haluaa Suomelta rauhanturvaamisapua kunnialliseen vetäytymiseen Itä-Ukrainasta ja toivottavasti myös Krimiltä, sitä voitaisiin harkita ja antaakin, jos meillepäinkin on tulossa jotain miehitystilannetta rauhanomaisesti oikaisevaa Viipurin läänissämme ja Petsamossamme ja itäisessä Sallassamme ym. - Eikö siis Venäjän tulisi juhlavuotemme kunniaksikin palauttaa Karjala ja muut Stalinin meiltä anschluss-ryöstämät lebensraumit Tarton rauhan 1920 rajojen mukaisiksi ja kotiuttaa miehitysväkenne Rajajoen itäpuolelle? 

Vastaanottakaa vilpittömän kunnioituksemme vakuutus!
 

Tarton rauhan vuosipäivänä 14. lokakuuta 2017

Suomen ja Venäjän kansojen aidon naapuriystävyyden verkosto 

 

LIITE:  Venäjän Federaation suurlähetystön websivuilla julkaisemanne Venäjän ja Suomen suhteitten historiikki korjattuna kansojemme yhteisen rauhanomaisen ja oikeudenmukaisen tahdon mukaiseen muotoon - odotamme korjauspäivitystänne pikimmiten. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän anakonna kuva
antti salmi

Siltähän kysyttiin ja hän vastas,tuppisuunako olisi pitänyt olla
ettei nimittelemään olisi alettu.Vai kertoilemaan hyviä vitsejä
joista meikäläiset olisivat tykänneet.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Parempi olisi pitää turpa kiinni kuin mylviä paskaa ja uhkailla isäntäväkeä maahantunkeutujan vieraskulttuuriin nojaten. Opettelisi raakalaisdiplomaatti ihmistavoille, ja opettaisi kotipuolessa käydessään Puutiaistakin olemaan ihmisiksi.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

- Annetaan Pisnetsoville vielä mahdollisuus! Jos äijä jatkaa öykkäröintiään, ei ole Linnan juhliin tulemista ja statuksena asemamaassa tulee olemaan persona non grata. Mutta jos oppii läksynsä, jääköön joukkoomme.

Tässä vaiheessa mahdollisessa Tarton rauhan päivän 14.10. nootissa annetaan Pavelille kotiläksyksi ensi alkuun tutustua ja opetella täällä Suomi100-täydennysjuhlarahan julkistusselosteessa mainittujen maittemme keskinäisten suhteitten merkkipaalujen/käänteiden syvällisempi merkitys: https://www.facebook.com/Viestihopeat.fi/posts/203...

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Persona non grata -statuksen välttämiseksi on erityisesti näin lokakuun 14. eli Tarton rauhan vuosipäivänä ihan hyvä kaikkien Linnan juhliin osallistuvien venäläisten muistella tässä esitettyjä maittemme ja kansojemme suhteisiin syvällisesti vaikuttaneita historialinkkejä, joista voisi myös koota ajankohtaisen naapurisuhdenootin Tehtaankadulle:

- Neuvosto-Venäjän kansankomissaarien neuvoston puheenjohtajan V.I. Leninin ja hänen ulkoministerinsä kansallisuusasiainkomissaari J.V. Stalinin motiiveja Suomen itsenäisyyden tunnustamiselle voi pähkäillä tykönään näitten historialinkkien valossa:

- Jo ennen Suomen itsenäisyysjulistusta olivat Leninin kutsua noudattaneet venäläissotilaat käynnistäneet lokakuun vallankumousterrorin Suomessa: 7.11.1917 eli samana päivänä kuin Talvipalatsi vallattiin Pietarissa, murhattiin merkittävä suomalainen teollisuusjohtaja: https://fi.wikipedia.org/wiki/Mommilan_veriteot

- Lenin masinoi kansalaissodan ja vain kaksi kuukautta itsenäisyydentunnustuksen 31.12.1917 jälkeen päätti 1.3.1918 suvereenin yksinvaltaisesti uuden neuvosto-Suomen nimeksi ”Suomen sosialistinen työväentasavalta”. Kansanvaltuuskunnan hyväksymässä alkuperäisessä sopimusluonnoksessa oli esiintynyt nimitys 'Suomen tasavalta', mutta Suomen edustajat Edvard Gylling ja Oskari Tokoi hyväksyivät Leninin ehdottaman nimenmuutoksen ja se päätyi lopulliseen sopimustekstiin. Jälkeenpäin muu kansanvaltuuskunta moitti Gyllingiä ja Tokoita siitä, että nämä olivat antaneet Leninin päättää Suomen valtion nimestä: https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_sosialistinen...

- Tarton rauha / Treaty of Tartu 1920
Тартуский мирный договор между РСФСР и Финляндией 1920 года
- Suomen ja NL:n hyökkäämättömyyssopimus 1932
- Voiton päivän paraati syksyllä 1939 - Hitler-Stalin-yleisinternatsionaali
- Совместный парад вермахта и РККА в Бресте
- Mainilan laukaukset 26.11.1939
- Kalastajasaarennon pienet vihreät miehet 28.11.1939
- Stalin aloitti sodan ja julisti suur-Suomen Kansanvaltaisen Tasavallan 1939
- Suomen suuri isänmaallinen puolustussota 1939 - 1944
- lain mukaisessa sotatilassa yhtäjaksoisesti 30.11.1939 - 26.9.1947
- matkustajakone Kalevan pudotus välirauhakesänä 1940
420 000 maansisäistä pakolaista - edes rauhannobelisti Ahtisaarella ei vieläkään kotiinpaluuoikeutta!
- Suomineidon kipeät leikkaukset/amputaatio 1940 - 47
vrt. Kuusisen/Stalinin Suur-Suomi 1939 - 1991?
- Neuvostopartisaanien tyypillisiä sankaritekoja
- Kenraali Adolf Ehrnrooth 2003: "Oikeat rajat pitäisi palauttaa"

... toimivat linkit blogissa: http://rescordis.vapaavuoro.uusisuomi.fi/kulttuuri...

Lisää relevantteja historiataustoja twiitissä https://twitter.com/ViestihopeatFi/status/91843858...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset