Retoriikan kyseenalaistuksia Speculare necesse est

Turvallisuusuhka: seurakunnat käännyttävät turvapaikanhakijoita vääräuskoisiksi?

  • Kallion laskuopille perustetun uskon mukaan vähenevillä veromatikoilla on vaikeampi ruokkia suurta seurakuntabyrokratiaa.
    Kallion laskuopille perustetun uskon mukaan vähenevillä veromatikoilla on vaikeampi ruokkia suurta seurakuntabyrokratiaa.

Lapin Kansa 21.10.16: "Muslimeista kristityiksi kääntyneiden turvapaikanakijoiden määrä lasketaan jo sadoissa...Seurakunnissa annetaan monille turvapaikanhakijoille opetusta, jota voi kutsua aikuisrippikouluksi...Osa pakolaisista saattaa kuvitella, että kristitty saa turvapaikan muslimia helpommin...jos kristityksi kääntyminen merkitsee esimerkiksi hengenuhkaa tai vankilaa turvapaikanhakijan kotimaassa, siitä voi tullakin joillekin turvapaikkaperuste." http://www.lapinkansa.fi/kotimaa/muslimeista-kristityiksi-kaantyneiden-turvapaikanakijoiden-maara-lasketaan-jo-sadoissa/ 

Jihadisteja maltillisemmankin islamin piirissä on kytenyt epäilyjä lännen harjoittamasta muslimimaailmalle vihamielisestä salaliitosta. On puhuttu jopa operaatio Ristiretki2.0:sta. Valitettavasti vastakkainasettelu saanee pian lisätuulta purjeisiinsa kv. median kielteisillä Suomi mainittu -otsikoilla. - Leikkivätkö hyväntahtoisiksi idealisteiksikin naiiviudessaan kutsutut seurakuntakellokkaat/poliitikot tulella vaarantaessaan kansakunnan turvallisuustilanteen ja riskeeratessaan samalla kirkollisverokertymän kehityksen osallistumalla uskonsotana pidettävään toimintaan edes ns. bona fide oman sokeahkon uskonvelvoitteensa tai henk.koht. kunnianhimonsa ajamina? Saisivat harkita pikemmin vaikka rehdin lelusalakuljetusringin rakentamista!   

Islamin mukaan muslimin käännyttäminen 'vääräuskoiseksi' on rangaistava rikos paitsi uskonluopiolle itselleen myös käännyttäjälle niin ikään. Oikeuskäytäntöjen ennakkotapaukset sekä valtiollisissa että uskonnollisissa, niin laillisissa kuin epävirallisten alakulttuuriperinteiden mukaisissa kuin myös muiden kulttuuripiirien sisäisissä siirtolaisyhteisöissä tuntevat lukuisia tapauksia  ankaran sharia-lain mukaan langetetuista ja toimeenpannuista kuolemantuomioista molemmille osapuolille. Eriasteiset avunantajat ovat myös tulilinjalla mahdollisissa kostotoimissa. Tällöin ei ole välttämättä suurta painoa sillä, onko kääntyminen katsottu vääräuskoispuolella suotavaksi vai ei tai peräti turvapaikan hiljaiseksi voiteluedellytykseksi  käännynnäispuolella. 
 
Ev.lut. seurakuntien jäsenet ja veronmaksajat eivät enempää kuin muutkaan kansalaiset uskoakseni kovinkaan laajalti halua olla mukana ja asianosaisina uskontoryhmien välejä ja maamme ulkosuhteita tulehduttavassa toiminnassa ylipäätään. Eivät varsinkaan avunantajina suuren maailmanuskontoyhteisön vihamieliseksi kokemassa ja sen mukaan rangaistavassa provokatiivisessa käännytystyössä. Ei enempää systemaattisena kiristyskeinona kirkkoturvaohjelman juridisen avun saantiedellytyksenä maahanjäännin järjestymiseksi kuin hienovaraisena johdattelunakaan muka paremman hengellisen kodin vapaahetoiseksi omaksumiseksi tai 'valkoisen miehen ylempään kulttuuriin pelastamiseksi' tavalla, joka saattaa herättää uudenlaisen viholliskuvan muodostumiskehityksen maatamme ja sen maallistakin yhteiskuntaa kohtaan. 

Riviseurakuntalaiset voisivatkin nyt lähestyä seurakuntiensa viranhaltijoita ja kirkkoneuvostoja sekä itseään arkkipiispaa muistuttaen siitä, että muinoin myönnettyyn verotusoilkeuteen perustuvin varoin toimivat norsunluutornibyrokraatit ja elämästävieraantuneet hyväntahtoiset idealistit tekisivät viisaasti jättäessään politikoinnin ja ääntenkalastelun uusilta vierailta kirkkokansapotentiaaleilta valtiojohdolle ja diplomaateille ja luopuessaan hämärän voimien kanssa flirttailusta suuntaamalla ponnistuksensa pois laittomasti maassaoleskelevien jatketusta viivyttelyavunannosta selkeästi laillisuusviranomaisia tukevaan suuntaan. Se tehdään rohkaisemalla vapaaehtoisiin maastapoistumisiin lähtömaiden kotikulttuuripiirteitä kunnioittaen, niitä edustavien maiden yhteiskunnallisiin ja uskonnollisiin oloihin sikäläisiä tasa-arvokäsityksiä kohentamaan ilman provosoivaa hengellistä lähetystyöpyrkimystä.

Arkkipiispaamme voisi muistuttaa siitä, että vaikka ihminen on erehtyväinen ja se on annettava anteeksi, hänen ei ole suotavaa antaa tieten enää toista pikkusormea pahalle. Kirkon päänkin tulisi pysyä totuudessa silloinkin, kun kiusaus  on suuri esittää poliittisen korrektiuden tai ylikasvaneen egon nimissä valkoisen miehen muunneltua totuutta mm. nykypakolaisuuden ja ilmastonmuutoksen suhteesta ja maamme 'velanmaksutaakasta siirtomaaherroina ja ristiretkeläisinä riistämillemme muunuskoisille' unohtaen mm. maurien, ottomaanien ym. jihadistisen miekkalähetysimperialismin. Kirkon johto maksakoon mahdollisissa tunnontuskissaan omista pusseistaan muinaisten johtajiensa synnit, seurakuntalaiset ovat niihin syyttömiä. 

Kolehdit hyviin avustuskohteisiin ja verotuotto kertyvät edelleen kristinuskoon ainakin kulttuurisesti myönteisesti suhtautuvilta. Huomatkaa, että väärää hurskastelua jatkettaessa kirkollisverokertymän romahtaminen näyttää yhä varmemmalta. Jos kirkon johto haluaa osallistua maailmanlaajuiseen kulttuurienväliseen rauhantyöhön, suositellaan ylisuvaitsevaisten hymykampanjoiden ja uskonsotavirittelyjen sijaan esimerkiksi kaikkien ns. pyhien kirjojen väkivallanvastaisuuteen tähtäävää globaaliekumeenista tiekarttaa yleisuskonpuhdistus 2.0
 


P.S.    Parempi varmaan tästä tarkastelukulmasta olisikin, jos turvapaikanhakijoiksi olisi valikoitunut alun perin enemmän vaikkapa Lähi-idän hätääkärsiviä ja sorrettuja kristittyjä kuten jesidit tai Afrikan kouluja terrorisoivan Boko Haramin ym. islamistien uhreiksi todennäköisesti joutuvia opinhaluisia kristittyjä ym. tyttöjä, jotka löytäisivät täältä kaipaamansa turvallisen ja jo omaksi tuntemansa hengellisen yhteisön yhteenkuuluvuuden.


P.P.S.  Eettis-moraalisesti pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden käännyttäminen uskonnostaan heidän suhteellisesti heikompaa asemaansa hyväksikäyttäen on kai vielä arveluttavampaa kuin tasavertaisessa vuoropuhelussa: "...uskonnolliseen dialogiin osallistuvien on hyväksyttävä se, ettei dialogilla pyritä toisen käännyttämiseen" - Pekka Iivonen, Opetushallitus 2009 

Ainakin edellinen arkkipiispa Jukka Paarma on tiettävästi todennut, että lähimmäisenrakkauteen kuuluu auttaa avun tarpeessa olevia pakolaisia ja kristillisen sanoman tähtäävän siihen, ettei pakolaisongelmaa syntyisi ollenkaan. Tietoisesti tapahtuvaa käännyttämistä ei hänen mukaansa saisi tehdä, ja olisi tiedostettava, että se ei ole oikeaa käännyttämistä. - Pakolaisten auttaminen sydämen asia kirkolle (Pakolainen 2/1999 (Sisko Liukka) 

Pitäneekö paikkansa: "YK:n pakolaissopimuksessa kielletään pakolaisten aktiivinen käännyttäminen. (Laukama & Summa (toim.); Heikka 1994, 162.) Kaikenlainen käännyttäminen toiseen uskontoon on henkistä väkivaltaa, kun otetaan vielä huomioon kuinka paljon pakolaiset ovat usein joutuneet menettämään omaisiaan ja omaisuuttaan." Kaukana vieraalla maalla, s. 14  

P.P.P.S.  Kulttuurisessa mielessä vierasmaalaisen uskonyhteisösiteiden 'korjausleikkauksen' ehdottelu on kai kansanryhmän ihmisarvoa loukkaavaa/alentavaa siinä missä pakolaisena sattumanvaraisia reittejä maahamme tulleiden kutsuminen/nimittely 'suomalaisiksi' ja myös 'olen suomalainen'-yhteislaulattaminen tv:ssä on epäkunnioittavaa turvapaikanhakijan omaa kansallisidentiteettiä kohtaan. Tällöin myös unohdetaan se, että ulkomaalaisesta ei voi tulla suomalaista eikä suomalaisesta ulkomaalaista vain asuinpaikan ja kansalaisuuden saamisen tai uskonnonkaan vaihtumisen kautta, ovathan kansalaisuus ja kansallisuus eri asioita, vaikka kirjoitusasussa on vain yhden kirjaimen ero.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (15 kommenttia)

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Sinun otsikkosi on oiva esimerkki siitä kuinka islamfoobikot ja fundamentalistimuslimit puhuvat samaa kieltä.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Voi sinua Sini. Taitaa tänään olla ns. huonompi päivä?

Varmaan yrität viestiä sitä, että analyysissaan empatiaan ja eläytyvään ymmärtämiseen ilman puolueellisuuspyrkimystä kykenevä ihminen kuten minä voi myös kirjoituksessaan käyttää normaali-ihmisen hyvin käsittämistä syistä tarkastelukohderyhmiensä retoriikkaan viittaavia nasevia tunnettuja termejä - ilman että muut kuin Sini ym. sarkastisen huumorin mestarit ovat luulevinaan että se tarkoittaa tarkastelukohderyhmien ajatusmaailmaan samastumista hyväksyvässä mielessä. Tämän blogin otsikkoon kirjoitin alun perin sanan 'vääräuskoisiksi' lainausmerkkeihin, mutta sovellus herjasi otsikkoa liian pitkäksi, mikä korjaantui kätevästi poistamalla ne.

Muille kuin Sinille varmuuden vuoksi tiedoksi: fundamentalistimuslimit sekä lähetysintoiset vakaumuskristityt ym. islamofoobikot ovat minulle yhtä vieraita samastumis- ja sympatisointikohteita kuin putinistit ja kommunistifasistit, vaikka joskus viljelen tekstiä elävöittääkseni tai pakatun informaation tehovaikutuksen vuoksi niiden sanastoon kuuluvia termejä. Esimerkiksi kun sanon, että Stalin tuli vapauttamaan Suomen työtätekevän kansan Mannerheimin ja Rytin ääritaantumuksen hirmuhallinnossa elämisen ikeestä, kerron noilla järjetttömillä infosodan termeillä jotain mitä kaikki ymmärtävät, oikeasti Sinikin.

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Kristinuskon yksi perusperiaatteista on käännyttäminen oikeaan uskoon, eli kirkko toimii omien oppiensa mukaan. Se on sitten kokonaan eri kysymys minkä uskonnon tai uskonnottomuuden kukin kokee omakseen.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Turvapaikanhakijoiden turvattoman ja avuttoman tilan hyväksikäyttö oman hengellisen yhteisön ja veronkeräysoikeutetun instituution kannatuksen kartuttamiseksi on kuitenkin paitsi jossain määrin hädänalaisten riistoa myös koko yhteiskuntaamme ajatellen riskaabelia sodalla ja rauhalla leikittelyä. Tiedetäänhän ainakin systemaattisen käännytystoiminnan voivan aiheuttaa diplomaattisuhteiden vaarantumista eräiden vauraidenkin islamilaisten valtioiden kanssa sen lisäksi, että radikalisoituneet ryhmät meillä ja muualla saattavat suuunnata katseensa 'uskonsotaa verovaroin virittelevään' pohjoiseen kansakuntaan. - Parempi varmaan olisi, jos turvapaikanhakijoiksi olisi valikoitunut alun perin enemmän vaikkapa Lähi-idän hätääkärsiviä ja sorrettuja kristittyjä kuten jesidit tai Afrikan tyttökouluja terrorisoivan Boko Haramin ym. islamistien uhreiksi joutuvia kristittyjä, jotka löytäisivät täältä kaipaamansa turvallisen omaksi tuntemansa hengellisen yhteisön yhteenkuuluvuuden.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Eihän tuo ole kirkolta mitään uutta, vaan jo pitkään systemaattisesti hyödynnetty toimintatapa. Ei liene sattuma, että rippikouluun rekrytoidaan lähinnä puolieksyksissä itselleen vieraan [aikuis]maailman ilmiöitä ihmetteleviä teinejä. Harmoniassa eläviä elämäänsä tyytyväisiä on hankala saada hurahtamaan.

Moraalisesta arveluttavuudesta olemme toki samaa mieltä, vaikkakin eri syistä, mutta ei asia mitenkään yllätä. Käskihän sen puljun konsernijohtajan poika muistaakseni vierailullaan rekrytoimaan mahdollisimman monia. Toimeenpanevan organisaation 'puhelinmyyjät' äkkäsivät viekkaudessaan keskittyä puolustuskyvyttömimpiin.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #5

Toisaalta jo pitkään systemaattisesti hyödynnetyt toimintatavat ovat vakiintuneiksi ja siinä mielessä kansallisessa ja kv. järjestelmässä hyväksytyiksi katsottavia isoisrekrytointeineen ja lähetystyötoimintoineen, eikä kukaan kieltäne niiden sielunhoidollista ja esimerkiksi Afrikassa taloudellissivistyksellistäkään hyötypuolta niiden kiistattomien kulttuurimiinuksien lisäksi. Ahtisaarikin pitkälti vain jatkoi Namibian suomalaista tuloksellista kelpo lähetystyötä.

Se, että nyt isketään pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin, on uusi ja helposti aggressiiviseksi koettava manööveri hieman kuin asenteella "loikkaa meidän puolelle, niin saat hengenleivän päälle voita ja jatko-oleskeluvan käräjöinnissä autetaan sielunveljien lakitoimiston siunauksella". Väistämättä tulee mieleen, että tätäkö se oli mitä Kari Mäkinen tarkoitti julistaessaan epämäaräisesti, että paperittomaksi jääviä autetaan jäämään maahan laillisin keinoin ja suojaa tarjotaan vaikkakaan ei kirkon kellareissa mm. oikeusavulla mutta muutenkin... Kaiketi täälläkin tapahtuva kristinuskoon kääntyminen jollain motiivilla voi sitten olla syytodeta, että lähtömaassa tulisi vainotuksi joten...

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #6

Pelastustahan se pulju lupaa, ehkä tässä sitten konkreettisemmin.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #7

Hengelliseen pelastusveneeseen olisi helpompaa ja tuloksekkaampaa/palkitsevampaa yrittää pelastaa epämääräisin perustein maahantulleiden sijaan aidommin ja luontevammin uskontokulttuurin piiriin asettuvia kuten mainittuja jesidikristittyjä tai afrikkalaisia koulutyttöjä, jotka ovat jo valmiiksi kalibrotuneet kristillisiin arvoihin. Se myös tulisi halvemmaksi taloudellisessa mielessä veronmaksajille (kirkon/valtion/kunnan) uuden seurakuntajäsenpolven kautta ja tod.näk. myös vähempinä kulttuurien yhteentörmäyksinä kaduilla ja kodeissa ja toreilla ja kapakoissa ja kappelipuistikoissa, joissa ei mielellään suostuttaisi pelkäämään.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #8

Konsernitasolla tuo ei lisäisi rekrytoitujen 'tilaajien' määrää, jolloin markkinointipanostus valuisi hukkaan. Tuo johtaisi vain kannibalisointiin eri yksiköiden välillä.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #9
Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #9

Mitä mieltä Max olet, pitääkö paikkansa, että "YK:n pakolaissopimuksessa kielletään pakolaisten aktiivinen (uskonnollinen) käännyttäminen"? Noin on viitattu eräissä kristillishenkisissä kirjoituksissa, esim. Kaukana vieraalla maalla, s. 14 http://docplayer.fi/1170209-Kaukana-vieraalla-maal...

Käyttäjän AnneMikkola kuva
Anne Mikkola

Kuuleman mukaan monet muslimit ovat kyllästyneet väkivaltaan ja haluavat tutustua, jopa kääntyä, kristinuskoon. Eikö heillä saisi siihen olla oikeutta?

Todellinen vääryys on nimenomaan se, että viranomaiset sumeilematta lähettävät nämä kristityt tai jo valmiiksi tullessaan kristityt varmaan kuolemaan palauttaessaan heidät takaisin. Näin olen ymmärtänyt.. Tämä jos joku on ihmisoikeuksien räikeää ja tarkoituksellista loukkaamista. Nämä kristityt eivät ole uhaksi kenellekään, mutta heidät halutaan uhrata ja tarkoituksella tappaa lähettämällä takaisin "rauhan uskonnon" pariin. Kyllähän kait viranomaisetkin tuon verran ymmärtävät.

Aika uskomatonta tämä intohimo, millä "kristityt" ovat halukkaita tappamaan toisia kristittyjä. Julmuudella ei ole mitään määrää. Ja sitten vielä kehdataan vauhkata uskonnonvapaudesta ja ihmisoikeuksista. Samat ihmiset, jotka ovat valmiita tappamaan ja vainoamaan kristittyjä. Kirkko on punainen vaate monelle, niin punainen, että ihmishengilläkään ei ole väliä.

Hiukan asiaa sivuten. Tästä voi lukea miltä Aleppossa näyttää katolisten näkökulmasta. Täysin eri maailma kuin mitä media meille välittää. http://www.catholicworldreport.com/Blog/5038/chris...

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

" viranomaiset sumeilematta lähettävät nämä kristityt tai jo valmiiksi tullessaan kristityt varmaan kuolemaan palauttaessaan heidät takaisin."

Onko sinulla jotain lukuja siitä, miten moni esim. viime vuoden 30 000 Suomeen tulleesta turvapaikanhakijasta eli lahes yksinoman irakilaisista miehistä on ollut kristittyjä? Ei tänne ole monia päästetty tulemaan, väylät ovat avoinna pääosin muslimeille, meille pääosin irakilaisille joilla ei ole ollut todellista perustetta pakolaisstatukselle, mutta poliittinen tilaus kylläkin. Jesideistä ei juuri olla kiinnostuneita ehkä juuri kristillisyyden vuoksi, ja viimeistään Välimeren laivoista on tiputeltu yli laidan muiden kuin allahin nimeen voihkivat. Ne jotka 'kääntyvät' vasta täällä Suomessa tilanteeseensa sopivaan uskoon, hankkivat itselleen tekosyytä jäädä mahdollisesti uskontopoliitikkojen yllytyksestä.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

"...kyllästyneet väkivaltaan ja haluavat tutustua, jopa kääntyä, kristinuskoon. Eikö heillä saisi siihen olla oikeutta?"

- Totta kai on oikeus meidän kristittyjen eettismoraaliseesta näkökulmasta. Mutta.

Niin kuin tuolla blogitekstin jälkikirjoitusosioissa PPS ja PPPS tarkemmin kerrotaan, eettis-moraalisesti pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden käännyttäminen uskonnostaan heidän suhteellisesti heikompaa asemaansa hyväksikäyttäen on kai vielä arveluttavampaa kuin tasavertaisessa vuoropuhelussa: "...uskonnolliseen dialogiin osallistuvien on hyväksyttävä se, ettei dialogilla pyritä toisen käännyttämiseen" - Pekka Iivonen, Opetushallitus 2009

Ja ainakin edellinen arkkipiispa Jukka Paarma on tiettävästi todennut, että lähimmäisenrakkauteen kuuluu auttaa avun tarpeessa olevia pakolaisia ja kristillisen sanoman tähtäävän siihen, ettei pakolaisongelmaa syntyisi ollenkaan. Tietoisesti tapahtuvaa käännyttämistä ei hänen mukaansa saisi tehdä, ja olisi tiedostettava, että se ei ole oikeaa käännyttämistä. - Pakolaisten auttaminen sydämen asia kirkolle (Pakolainen 2/1999 (Sisko Liukka)

Pitäneekö muuten paikkansa: "YK:n pakolaissopimuksessa kielletään pakolaisten aktiivinen käännyttäminen. (Laukama & Summa (toim.); Heikka 1994, 162.) Kaikenlainen käännyttäminen toiseen uskontoon on henkistä väkivaltaa, kun otetaan vielä huomioon kuinka paljon pakolaiset ovat usein joutuneet menettämään omaisiaan ja omaisuuttaan." Kaukana vieraalla maalla, s. 14

Kulttuurisessa mielessä vierasmaalaisen uskonyhteisösiteiden 'korjausleikkauksen' ehdottelu on kai kansanryhmän ihmisarvoa loukkaavaa/alentavaa siinä missä pakolaisena sattumanvaraisia reittejä maahamme tulleiden kutsuminen/nimittely 'suomalaisiksi' ja myös 'olen suomalainen'-yhteislaulattaminen tv:ssä on epäkunnioittavaa turvapaikanhakijan omaa kansallisidentiteettiä kohtaan. Tällöin myös unohdetaan se, että ulkomaalaisesta ei voi tulla suomalaista eikä suomalaisesta ulkomaalaista vain asuinpaikan ja kansalaisuuden saamisen tai uskonnonkaan vaihtumisen kautta, ovathan kansalaisuus ja kansallisuus eri asioita, vaikka kirjoitusasussa on vain yhden kirjaimen ero.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

On kauhisteltu nallekarhumamumme lelusalakuljetusbisnekseen liittyviä väärinkäytösepäilyjä. Myös on arveltu jonkun antaneen valheellisia tietoja. On hyvä muistaa, että valehtelijoita on monta ja myös kantasuomalaisten piirissä ja olemme kansakuntana taipuvaisia uskomaan aina ihmisten vilpittömyyteen - mainitaan nyt kaksi molempia eturivistä: Rami ja Kari.

Ramiin oli houkuttelevan helppoa uskoa, kun hän näyttää niin kiltiltä ja edustaa poliittisesti korrektia symppauskohderyhmää. Arkkipiispaamme oli myös houkuttelevan helppoa uskoa, kun hän näyttää niin uskottavalta ja edustaa virallisesti uskovaiselta vaikuttavaa symppauskohderyhmää.

Adham on myös ymmärretävän arvattavasti ovela peluri, joten hänelle voinemme antaa yhden kerran anteeksikin vierasmaalaisena ja tapoihimme tottumattomana. Mäkistä voisi muistuttaa siitä, että vaikka ihminen on erehtyväinen ja se on annettava anteeksi, hänen ei ole suotavaa antaa tieten enää toista pikkusormea pahalle. Kirkon päänkin tulisi pysyä totuudessa silloinkin, kun kiusaus on suuri esittää poliittisen korrektiuden tai ylikasvaneen egon nimissä valkoisen miehen muunneltua totuutta mm. nykypakolaisuuden ja ilmastonmuutoksen suhteesta ja maamme 'velanmaksutaakasta siirtomaaherroina ja ristiretkeläisinä riistämillemme muunuskoisille' unohtaen mm. maurien, ottomaanien ym. jihadistisen miekkalähetysimperialismin. Kirkon johto maksakoon mahdollisissa tunnontuskissaan omista pusseistaan muinaisten johtajiensa synnit, seurakuntalaiset ovat niihin syyttömiä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset