Retoriikan kyseenalaistuksia Speculare necesse est

Euroopan terrorismi kotikutoisena kotoutuspolitiikan oheisfloppina

  • drapeau_de_larmes
    drapeau_de_larmes

Kuten presidentti Niinistökin muistutti, turvapaikanhakijoihin kritiikittömästi linkittävä terrorismin syynetsintätaipumus on keinotekoista, yksisilmäistä ja faktojen valossa yksinkertaisesti väärin. Nuo ilmiöt ovat eri asioita. Väkivaltaisen islamismin tutkija arvioikin Pariisin iskujen yhtenä tavoitteena ehkä olleen  turvapaikkatilanteen nostamien jännitteiden lietsominen Euroopassa. Noista jännitteistä rasismiherätteineen katsoisivat hyötyvänsä kaiketi ainakin Islamilainen valtio ISIS/ISIL ja putinistinen Venäjä. Ne eivät juuri ole olleet valmiita itse huolehtimaan toimintansa synnyttämästä pakolaisuudesta, mutta hykertelevät tyytyväisinä Euroopan yhtenäisyyden rapistuessa riippumatta siitä ovatko soluttaneet tulijoihin yhtäkään 'kuunsirppiretkeläistä' tai partisaanidesanttia.

Toisaalta Niinistö muistutti jokin aika sitten teemaan liittyen myös toisesta nyt yhtä relevantista seikasta ihan yhtä suorin sanoin: maassa maan tavalla. Tämä myös Jutta Urpilaisen ja muidenkin 'maassaolokriittisten' aiemmin lausuma vanha totuus taitaa liittyä Pariisin ym. terrorismiyksittäistapauksiin jopa turvapaikkapolitiikkaa olennaisemmin.

Kotoutuksessa on siis ollut ongelmia mannermaalla jos meilläkin, kun jo pidempään maassa olleet (toki vain muutama yksittäisyksilö) eivät toisessa tai kolmannessa polvessakaan ole täysin omaksuneet keskeisimpiä eurooppalaisia arvoja. Pysyvämmän ilmiön ja ongelmatiikan kanssa tässä ollaan todellakin tekemisissä kuin vain jonkin ajallisesti rajatun pakolaiskriisin tai turvapaikanhakijatulvan kanssa. Pariisin terrori-iskut ovat tavallaan ihan eurooppalainen kotikutoinen ongelma, epäonnistuneen kotoutuspolitiikan oheistuote.
 
Mediaotsikoiden mukaan tähän asti tunnistetut Pariisin iskijät ja oletetut suunnittelijat ovat kutakuinkin kaikki joko 'ranskalaisia tai belgialaisia', pariisilaismiehiä ja brysseliläislähiön jalkapallonuoria. Tavallisia naapurinpoikia ja -tyttöjä siis. Ympäristöhteisön olisi pitänyt tuntea heidät, ja jonkun myös tietää radikalisoitumisesta ja ISIS-retkistä. Terroristien julkaistut nimet vaikuttavat jotenkin keskenään homogeenisiltä vaikkeivät tosin lukioranskan perusteella ihan tutuimmasta päästä olekaan. Eivät ole flaaminkielisiäkään tai saksan - mutta tavallisia nimiä maahanmuuttajataustaisten etnismonikulttuuristen lähiöiden piireissä Brysselistä Tukholmaan. Jonkun lähipiiriläisen olisi uskonut halutessaan voineen varoittaa ajoissa kertomalla turvallisiksi kokemilleen viranomaisille. Sellaisia eurooppalaisessa sivistysvaltiossa haluaisi lähtökohtaisesti uskoa olevan, sikäli kuin kaikki maahanmuuttajayhteisöt sisäisten ryhmädynamiikkaperinteittensä mukaisesti rohkenevat heidän puoleensa kääntyä.

Vaikka terroristeja oli vain kourallinen ja vieläpä monet sukua keskenään, tässä kohtaa piilee vaara, että tuolta suunnalta tulleet nimet ja juuret yleisemminkin leimataan jotenkin kollektiivisesti epäilyttäviksi. Siksi tarvitaan hyvin kohdennettujen täsmävalvontatoimien ja radikalisoitumisseurannan ohella maanosan laajuista tehostettua/parannettua kotouttamisohjelmaa niin maahanmuuttajiin kuin kantaväestöihinkin suuntautuen. Pitäisi osata olla täsmävalppaina ja yhtä aikaa laajasti suvaitsevina ja aiheettomasti syyllistämättöminä syntyperän tai etniskulttuurisen taustan tms. epäolennaisen perusteella.

Presidentti Niinistö puhui myös tiedustelun tehostamisen tarpeesta Supon näkemystä tukien. Ainakin Saksan ja Britannian tiedustelut ovat jo ilmoittaneet vahvistavansa resurssejaan oletettavasti erityisesti nettiseurannan alueella. Meillä Suomessahan on ollut poliittisesti epäkorrektia hyväksyä ylipäätään viranomaisten tarkkailevan potentiaalisia rikollisia, mutta suosittua syyllistää sitten jälkeenpäin jonkin katastrofin tapahduttua, kun ei ole tehty mitä muka olisi voitu. Kadun kansalainen voi nykylakien mukaan tehdä vaikkapa terroristien aikeista netissä kutakuinkin yhtä syvällistä valvontaa kuin turvallisuusammattilaiset ilman muiden maiden armopalatietoja konsanaan voisivat.

Emme kaipaa perinteisen suvaitsevaiseen pohjolaamme noitavainoja tai muuten mielivaltaista epäluuloisuutta, kyttäämistä tai isovelityyppistä viranomaisvalvontaa tai muutakaan totalitarismin ilmentymää. Emme enempää äärisuuntausten suunnilta kuin ylisuvaitsevaisten ja yli-innokkaiden "kukkahattutätien" ja "vihapuhemiliisienkään" riveistä. Sitä vastoin tarvitsemme eurooppalaisten sivistysmaiden tasolle yltävää järkevää verkkoseurantaa nykyisiä tietotaidollisia, teknisiä ja lainsäädöllisiä rajoitteita päivittävästi nykytarpeeseen sopeuttaen. Suomen hallituksen pitää varmistaa, että turvallisuusviranomaisilla on tarpeeksi suuret resurssit hoitaa työnsä, sanoi Carl Haglund äskettäin.

Tässä työssä on todettu myös kadunmiehen asiallisuuteen ja yhteiseen hyvään kiihkottomasti pyrkivä apu tervetulleeksi. Rivikansalaisen on hyvä tietää, ettei kontribuutiokynnystä tarvitse asettaa liian korkealle jos ei matalallekaan. Kun ketään ei loukkaa ja perusteita on, uskaltaa avoimessa yhteiskunnassa paitsi keskustella myös esittää asiallisia epäileviä kysymyksiä ja vihjeitä pelkäämättä kostoa tai leimautumisvaaraa itseänsä tai muita kohtaan. Pohjoismainen perinteinen monikulttuurisuuskäsitys on rauhanomaista ja muitakin ymmärtävää. Toimikaamme sen mukaisesti, eikä esimerkiksi lähi-itäläisissä ja afrikkalaisissa yhteiskunnissa valitettavan yleisesti käytännössä vallitsevan monivihakulttuurin uustuontiperinteiden mukaan. Siis jätetään kyräilevä vihapuhe ja väärät ilmiannot ja sanotaan reilusti ja ystävällisesti sekin, mitä on ehkä arasteltu, kunhan pysytään maltillisen dialogin ja hyvän käytöksen rajoissa.

Mitä kulttuurista syrjäytymistä/radikalisoitumista ja monikulttuurisen yhteiskunnan lokeroitumiskehitystä ehkäisevän pyrkimyksen ja työn laatuun ja onnistumiseen tulee, on itseäni viime aikoina mietityttänyt muitten muassa nämä kaksi ao. asiaa.

1. Kevyempi, oudon perinneuskomuksen yleisyyttä pohtiva kysymys liittyy sattumalta koettuun tapaukseen, jonka perusteella voisi päätellä joidenkin kotikulttuurin tai jopa uskontokuntapiirien hyväksyvän tai jopa levittävän rasistisluonteisesti indoktrinoivaa käsitystä sianlihan syönnin ja epäedullisen ulkonäön yhteydestä ilman ravinto-opillista perustetta, ks. http://farzad.puheenvuoro.uusisuomi.fi/204929-allah-on-kaunis-ja-rakastaa-kauneutta#comment-3133468

2. Vakavampiluonteinen epäilys koskee islamilaisen yhteisön ilmeisen jäsentymätöntä suhtautumista viimeaikaisiin harvoihin tiedossa olleisiin Lähi-idän jihadiin osallistumista harkinneisiin ja ISIS-järjestöön. Erään julkisen tv-esiintymisen perusteella potentiaalisten vierastaistelijakandidaattien saaman henkisen ja mielenterveydellisen tuen laatu ja sitouttamismotivaatio herättivät vakavaa huolta, etenkin koska tuolloin runsas vuosi sitten mielestäni kuultiin korkean uskontokuntajohtajan suusta muotoilultaan arveluttava lausuma.

ISISin on sanottu perustavan oppinsa koraanin ja hadith-kirjoitusten  vanhentuneeseen tulkintaan, jonka ei oleteta olevan juurikaan hyväksytty valtavirtaisen nyky-islamin piirissä. Imaami Anas Hajjar totesi Islamilainen valtio –terrorijärjestön toimivan islamin sääntöjä vastaan ja näkevänsä toiminnassa mielestäni vähättelevästi "joitakin päätöksiä, joitakin tekoja, jotka kummastuttavat aika tavalla". Lisäksi Hajjar muistikuvani mukaan sanoi suojelupoliisin virkailijan vieressä istuessaan, että hän ei ole suositellut uskonsoturiksi lähtemistä Syyrian jihadiin sitä harkinneille, sillä he eivät voisi kaikissa tilanteissa olla ihan varmoja siitä, että tappaisivat vain ja ainoastaan vääräuskoisia tms. hyväksyttäviä kohteita.

Tuon tulkinnan mukaan siis esimerkiksi jesidien, kristittyjen, juutalaisten, buddhalaisten, uskonnottomien ja ateistien, miljardien ihmisten tappaminen uskonnollisperäisistä syistä olisi jotenkin sallittua ja jihadiin osallistuminen jossain katsannossa hänen mielestään hyväksyttävää. Mielestäni median ja viranomaisten tulisi nykytilanteessa varmistaa tuo kanta ja tarkistaa uudelleen vähättelevältä kuulostaneen suhtautumisen oikeellisuus/päivitystarve sekä ryhtyä ehkä tarvittaessa selvitys- ja oikaisutoimiin uskontulkintojen suhteen. Olettaisin ko. keskustelun olleen tässä tv-lähetyksessä: http://areena.yle.fi/1-2160061

Jihadismi käsittääkseni viittaa ns. islamistiseen pyhään sotaan valmistautuviin, tähtääviin ja osallistuviin uskontokuntasuuntauksiin, joiden lähetystyömetodeihin useimmiten liittyy myös jonkinasteista muunuskoisiin eli "vääräuskoisiin" kohdistuvan terrorismin hyväksyntää, suunnittelua, rohkaisua, avustamista ja toteuttamista. Tuollaisen suuntauksen järjestöllinen ja verkostollinen jäsenyys on kai lähtökohtaisesti rikollista niin kannattajarahoittajana kuin vierastaistelijanakin.

Jos joku Suomen kansalaisuuden saanut paljastuu esimerkiksi Lähi-itään suuntautuneelta ISISiä tukevalta matkalta palanneeksi kuunsirppiretkeläiseksi, on tämän todennäköisen sotarikollisen kansalaisuus mielestäni mitätöitävä automaattisesti. On selvää, ettemme kaipaa keskuuteemme suomalaisen yhteiskunnan rasitteeksi ja uhaksi yhtä ainutta pyhään sotaan teoriassakaan hyväksyen suhtautuvaa. Ei elävänä eikä kuolleena, ei kaduillemme, ostoskeskuksiimme, työpaikoillemme, kouluihimme, vankiloihimme enempää kuin maaperäämme hautausmaillekaan.

Emme tietenkään tarvitse rasitteeksemme myöskään muunlaisia vaarallisesti äärisuuntautuneita fundamentalisteja minkään uskontokunnan tai poliittisen ideologian piiristä kuten kansallissosialistien, fasistien, anarkistien, kommunistien tai rasistien ja putinistien. Viimeksimainittujen läsnäolo Suomessa lienee totta puhuen se akuutein ja vastenmielisin relevantti yhteiskunnallinen uhkamme potentiaalisena hybridisodan viidentenä kolonnana ja 'pienten vihreiden miesten' yhteistoimintaverkostona, ja valitettavasti myös vierassotureina Itä-Ukrainan laittomien ns. kansantasavaltojen ja Krimin putinistis-isovenäläisortodoksisen pyhän miehityssodan joukoissa palvelleina maanpettureina.

Emme halua Suomeen myöskään noitavainoja tai isovelityyppistä viranomaisvalvontaa. Sellaista totalitarismin ilmentymää on käytännössä korulausein ja usein peitellysti vaadittu ehkä tyypillisimmin juuri erilaisten äärisuuntausten suunnilta sekä merkittävästi myös ns. valikoidensuvaitsevaisten ja monikulttuurisuutta ainakin näennäisesti korostavien "kukkahattutätien" ja yleensäkin muiden kuin omaa kantaansa syyllistävien "vihapuhemiliisien" ja ennakkoaavistustensa perusteella toimivien somelynkkaajien ja "ismikortinnostajien" riveistä. Jotkut eturivin poliitikotkin ovat tosin kunnostautuneet tällaiseen ilmeisen tahattomassa ylikierrosmoodissaan (vrt. Päivi Lipponen, Kimmo Kiljunen et consortes syyttävine sormineen/rauhanmarssi-intoineen pizzerian murhapolttotapauksessa).

Miksi ylipäätään useimmiten oletetaan, että terrorismin vastatoimien tulisi kohdistua lähinnä vain äärimuslimeihin? Mukana tarkoituksellisessa terrorineskaloimiskuviossa on luultavasti merkittävästi muitakin, kuten esimerkiksi ääriortodoksikristittyjä ja ateistiputinisteja. Hyvä olisi nähdä myös propagandististen Venäjän hymykampanjatoimien ja al-Assadin tukemisen ohessa Isistä vastaan tehtyjen pikkuiskujen toinen puoli. Luomalla ja ruokkimalla pakolaisuutta lieveilmiöineen Venäjä voi korostaa omaa asemaansa myös sen mahdollisena suitsijana ja taistelukumppanina sitä vastaan. Sillä tavoin Kreml voisi yrittää vesittää lännen pakoterintaman motivaation ja saada "hyväksynnän" anschlusseilleen Ukrainassa ym.

Jotkut häikäilemättömät riidankylväjäpiirit lietsovat vastakkainasettelua ja suvaitsemattomuutta, se on selvä. Viimeistään loppukesästä on havaittu ainakin heikkoja signaaleja ihmissalakuljetusbisneksen ja rasistisen liikehdinnän sekä turvapaikanhakijoiden väitetyn julkiprovosoivan käytöksen kytköksistä jonkinlaisen kriisineskalointiverkoston suuntaan. Joku vetelee hallitsemiaan kärjistämisnaruja muuallakin kuin ISIS-kabineteissa. Pegida ja muut rasistiliikkeet saavat päätukensa kaiketi hybridisodan toimijoilta ehkä EU:n itänaapurilta. Meilläkin rasistishenkisen MV-lehden ja julkiputinistisen IPU-puolueen myyräntyö on vain kömpelösti naamioitunut muka suomalaisisänmaalliseksi, mutta trollaus näyttää osin toimivan lähdekritiikkirajoitteisiin. Ehkäpä myös Pariisin iskuihin liittyvä montenegrolaismiehen pidätys Saksassa kalashnikov-lasteineen sekä terroristin Serbiassa käyttämä passi kertovat perinteisesti Venäjä-mielisten piirien ja putinistisen hybridisodantoimijoiden yhteistyöpotentiaalista.

 

P.S.    Miksiköhän muuten suuren terroristiarmeijan nimenä ei käytetä kokonaisia sanoja vaan yleensä aina vain erilaisia kirjainlyhenteitä (ISIS, ISIL, DAESH)? Sehän on Islamilainen valtio. Alueellisesti kalifaatti rajoittuu toistaiseksi Lähi-itään, mutta Espanjan eteläosan valtaus on kuulemma jo suunnitteilla ja Keski-Euroopassakin on partisaaneja on siis liikuskellut Pariisia ja Brysseliä myöden.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän PetriHirvimki kuva
Petri Hirvimäki

Huh huh! Käypä antamassa papukaijamerkki omasta puolestasi myös;-)

Mun viimeisin.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Amir Zuhairi kirjoitti oivahkon blogin melko ansiokkaasti plussineen miinuksineen aiheesta vihanlietsonta. Päätin vähän kommentoida:

"...Vapaissa maissa toimii kaikenlaisia viestintätahoja, paskojakin. Venäläisrahoitteisia rasistisivuja toistuvasti lueskeleva voisi yhtä hyvin etsiä "totuutta" Sputnik Newsin tai Russia Todayn uutisista, ja sitten valittaa jos saa yhteiskunnasta ja suomalaisista ja mamuista hieman harhaanjohtavan ja päänp-nsaaseentyöntävän kuvan. :D Mutta juuri tuohon molemminpuoliseen Eurooppaa hajottavaan etnosyyttelyyn sekä Neuvostoliiton raunioiden ex-pomojen katkeruudesta noussut Putinin Venäjä että Saddamin Irakin raunioiden ex-pomojen katkeruudesta noussut Islamilainen valtio ISIL ovat pyrkineet, ja liian hyvin päässeet... http://amirzuhairi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/206817...

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Freddy Van Vonterghem kirjoittaa blogissaan entisen kotimaansa Belgian pääkaupungin Brysselin kotoutuspoliittisesta kukkasesta, maahanmuuttajakeskittymästä nimeltä Sint-Jans-Molenbeek
http://1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/206830-sint-jans...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset