Retoriikan kyseenalaistuksia Speculare necesse est

Voiton päivä 8. vai 9. toukokuuta? - Eurooppa ja Venäjä käsi sydämellä

  • Miksi tosiaan kummankaan toisen maailmansodan aloittajasyyllisen hirmutekoja ja anschlusseja tulisi juhlia?
    Miksi tosiaan kummankaan toisen maailmansodan aloittajasyyllisen hirmutekoja ja anschlusseja tulisi juhlia?
  • Tästä jumalattomasta parisuhdeliitosta ei juuri hyvää syntynyt: jokunen ns. kansantasavalta ja mm. amputointitorso Suomineito
    Tästä jumalattomasta parisuhdeliitosta ei juuri hyvää syntynyt: jokunen ns. kansantasavalta ja mm. amputointitorso Suomineito
  • Hyvä ettei tällä kertaa Punaisen torin militaristisaappaiden tallattavaksi viedä näin isoa säkkiä lepikontorpan multaa...
    Hyvä ettei tällä kertaa Punaisen torin militaristisaappaiden tallattavaksi viedä näin isoa säkkiä lepikontorpan multaa...

Toukokuun 8. päivää vietetään Länsi-Euroopassa perinteisesti muistaen sodan loppumista, Hitlerin hallinnon kukistumista ja vapauden koittamista länsiliittoutuneiden voiton myötä. Itä-Euroopassa ja Baltian maissa ei nähdä aihetta juhlia toukokuun  9. päivänä natsifasismin vaihtumista neuvostofasismiin.

Raskaimmin pitkän stalinistisen neuvostofasismin miehityksen ja sorron kokivatkin maat ja alueet, jotka Neuvostoliitto miehitti ja liitti laittomasti itseensä heti toisen maailmansodan alussa 1939-40 Stalinin sovittua asiasta Molotov - Ribbentrop -liittolaisensa Hitlerin Saksan kanssa elokuussa 1939. Noille maille sekä Suomen Viipurin läänille sodan päättyminen merkitsi neuvostomiehityksen paluuta.

Venäjällä ja sen miehittämillä sudeettivenäläisalueilla sekä joissain lännenkin eksentrisissä piireissä järjestetään yhä 9.5. militaristisia juhlia paljolti Stalinin imperialismin menestyksen ja isovenäläisen laajentumisuhon innoittamina sekä uusien alueiden ja maiden "vapauttamisen" eli anschlussien kunniaksi tuolloin ja nyttemmin. Vaikuttavaa pullisteluahan retrostalinistissävytteinen voitonpäivän paraati ydinohjuksineen toki on, mutta muistaen lännen ja idän voitonpäivien 8.5. ja 9.5. viettämisen perusteiden tosiasiallisesti perustavanlaatuisen geopoliittispohjaisen eron, olisi ollut syytä jo aiemminkin myös muistaa uusneuvostotyylisen ja jopa sitä hurmahenkisemmän sapelinkalistelun kulttuurinen sopimattomuus nyky-Eurooppaan.

Nythän "juhlaan" ei osallistu edes Putinin lähin aatteellinen liittolainen Kim Jong-un, vaikka sotatekninen toimivuus olisikin panssarinkovaa luokkaa 'Progress 59/Laika'  -  http://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/eurooppa/voitonpaiva-putinin-vo...

Yllä olevan nojalla on vastuuntuntoisissa kansalaispiireissä katsottu aiheelliseksi osoittaa Venäjän federaation johdolle avoimena kirjeenä tämä Voiton päivän nootti*:


Korkeasti kunnioitettu Herra Venäjän Federaation Presidentti,

Esitämme Suomen ja Euroopan kansalaisten yleisesti jakaman huolen siitä, että olette tukenut maanne viimeaikaista vihakampanjaa maanosamme demokraattisia ja rauhantahtoisia kansakuntia kohtaan. Tuomitsemme Venäjän Federaation uhkailuluonteiset vaatimukset länsimaille osallistua venäjämielisten hallussaolevilla Euroopan alueilla toukokuun 9. päivänä vietettäviin militaristisiin Molotov - Ribbentrop -liittokunnan totalitaristista perintöä Itä-Euroopassa vaaliviin pimeän neuvostofasistis-stalinistisen järjestelmän voittoa ja geopoliittista hirmuvaltaa ylistäviin juhlamenoihinne.

Muistutamme, että Neuvostoliitto oli toisen maailmansodan aloittaja- ja syyllisosapuoli, joka liittolaisensa natsi-Saksan tukemalla hyökkäyssodalla yhdessä miehitti ja jakoi Puolan syyskuussa 1939 sekä aloitti Suomea vastaan talvisodan marraskuussa 1939 ja sen alueita laittomasti miehittäessään jatkosodan kesäkuussa 1941. On kohtuutonta, että Neuvostoliiton rikoksenjatkajavaltio esittää vaatimuskutsuja juhlimaan tuolloisia ja nykyisiä laittomia alueliitoksia ja etnisiä puhdistuksia muitten muassa Suomen Karjalan evakoille kuten viipurilaiselle presidentti Martti Ahtisaarelle.  

Suomen Kuvalehden sivuilla on kommentoitu vuosien 2005 ja 2010 voitonparaateja rinnastamalla länsijohtajien sinisilmäinen osallistuminen niihin ja Hitlerin olympialaisten avajaisiin 1936. Eräs tutkija aavisteli oikein myös, että pahin oli vielä edessä, ks.  http://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/nato-sotilaat-marssivat-moskovan-punaiselle-torille-ensimmaista-kertaa/#comment-16648

Venäjällä on tunnettu laajaa kiitollisuutta siitä, että Marsalkka Mannerheimin onnistui päättäväisesti pelastaa silloinen Leningradin kaupunki Hitlerin sille suunnittelemalta tuholta. Samoin tulisi koko Euroopan ymmärtää kiitolisuudenvelkansa sen johdosta, että Suomi ensimmäisenä kansakuntana rohkeni urheaan aseelliseen uskottavaan puolustussotaan maahantunkeutujaa vastaan toisen maailmansodan alussa marraskuussa 1939 Molotov - Ribbentrop -liittokunnan hyökätessä Neuvostoliiton suunnalta vapaata Eurooppaa ja ihmiskuntaa vastaan. Jos olisimme valinneet Baltian maiden ja Tanskan ja Norjan tapaan antautumisen tai epäyhtenäisen vastarinnan, maanosamme kohtalo olisi todennäköisesti muotoutunut suoraviivaisemmin edeten Stalinin ja Hitlerin geopoliittisen totalitarismin tahdon mukaan.

Saatamme myös tiedoksenne, että Suomessa laillisesti toimivat motoristijärjestöt ovat laajan vastuullisen kansalaismielipiteen mukaisesti valmiit tarvittaessa turvautumaan jokamiehenoikeuksiin Krimin laittomaan miehitykseen osallistuneen isovenäläisstalinistisen rikollisjoukkion "Yön Sudet" maahantulon ja oleskelun vaikeuttamiseksi. Alueemme puolustajilla on muistissaan sotaalietsovien maahantunkeutujakasakoiden ja pienten vihreiden partisaanien varalta myös perinteisen Molotovin cocktailin resepti.

Kehotamme lisäksi Teitä, Korkeasti kunnioitettu Herra Presidentti, esittämään Venäjän Federaatiolle alustavien suunnitelmien laatimista Viipurin läänin ja Petsamon sekä muiden Neuvostoliiton laittomin sotatoimin Suomelta 1939 - 1947 miehittämien ja itseensäliittämien alueiden rauhanomaiseksi palauttamiseksi Suomen tasavallan itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaan joulukuussa 2017 mennessä sekä Alakurtin alueen demilitarisoimiseksi kuluvan vuoden kesäkuun 4. päivään mennessä.

Vastaanottakaa muodollisen kunnioituksemme vakuutus.

Helsingissä toukokuun 8. päivänä 2015

KNFIJV  Kansalaiset neuvostofasistisen imperialismin jäänteitä vastaan - Citizens Against the Remains of the Soviet Fascist ImperialismLisähuomioita

1. Suomi ei juhli voiton päivää - mutta ei myöskään ollut sodan aikana vieraan vallan alla, eikä meitä näin kukaan ulkopuolinen vapauttanut periksiantaneiden länsieurooppalaisten tavoin tai "vapauttanut" itäeurooppalaisten ja balttien tavoin. Lontoon lisäksi Helsinki oli ainut Euroopan sotaakäyvän maan pääkaupunki, joka ei ollut miehitettynä. Viipurin lääni ja Hankoniemi tosin olivat vihollisen hallussa 1940-41. Suomi joutui toiseen maailmansotaan ollessaan liittoutumaton Neuvostoliiton hyökättyä ja pääsi sodasta irti ajettuaan maasta  Neuvostoliiton ex-liittolaisen talvisodan ajoilta.

2. Venäjä kertoo avanneensa 70. voitonpäivän johdosta sota-arkistonsa aineistoja verkossa. Nähtäväksi jää, julkaistaanko taustatietoja koskien myös esimerkiksi Neuvostoliiton natsi-Saksan liittolaisena tekemää toisen maailmansodan ensimmäistä suurta siviilien joukkomurhaa, jossa se teollisessa mitassa tuhosi miehittämänsä Itä-Puolan aseettomia vankeja Katynissa 1940. Tai kenties Helsingin ja muiden kaupunkien siviilikohteiden pommituksia heti talvisodan ensimmäisenä päivänä 30.11.1939 tai neuvostopartisaanien itäfasistisia sankaritöitä Suomen siviilien parissa, esim. http://partisaanit.blogs.fi

3. Länsiliittoutuneet toimivat sodan aikana ja Eurooppaa 'vapauttaessaan' vähemmän valloitushenkisesti kuin valtakuntaansa geopoliittisen suoraviivaisesti laajentamaan pyrkinyt Stalin, vaikkakin tekivät ainakin pahoja tyylivirheitä nekin. Suurin lienee Suomen kannalta ollut se, ettei tukea juuri herunut meille sympatioita enempää, vaan USA avusti Stalinia hänen talvisodan aikaista liittolaistaan Saksaa vastaan tahattomasti käytännössä niin, että apu paitsi pelasti torjumaan häviön Saksalle, lisäksi hyödytti Neuvostoliittoa valitettavasti myös sen Suomea vastaan käymässä valloitussodassa. Koko Euroopan kannalta pahinta saattoi olla, että länsiliittoutuneet pysähtyivät Berliiniin eivätkä jatkaneet vapauttamaan Itä-Eurooppaa aina Moskovaa myöden, vaikka sitäkin oli ehdotettu.

4. Valitettavasti nyky-Venäjällä näyttää olevan yhäkin enenevästi stalinilaisen holokaustin ymmärtäjiä ja imperialistisen itäfasismin puolustajia. Mahtaileva sotilasparaati on itse asiassa nähty Punaisella torilla toukokuun 9. päivänä Putinin Venäjällä useammin kuin Stalinin ja Brezhnevin kausilla yhteensä. Neuvostoaikana panssareita ja ohjuksia esiteltiin enemmänkin lokakuun vallankeikauksen kunniaksi marraskuussa, voitonpäivänä kai vain vuosina 1945, 1965, 1985 ja 1990. Voiton päivä ei ennen vuotta 1965 ollut tiettävästi edes vapaapäivä. Lohdullista on huomata, että Venäjän nykyisen militaristihallinnon kausi on väistämättä lähestymässä loppuaan maalle asetettujen pakotteiden ja talouskehityksen myötä. Putinin julistettua naapurimaissa käymiensä sotatoimien lisäksi kylmän sodan vapaalle maailmalle ja käytännöllisesti katsoen koko ihmiskunnalle, on jo syytä valmistautua piankin toteutuvaan visioon Putinin jälkeisestä Venäjästä.  
- http://seppinenj.puheenvuoro.uusisuomi.fi/194614-stalinin-ja-hitlerin-liitosta-ii-maailmansodan-loppuun-on-aika-hyvaksya-faktat
- http://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/voitonpaiva-palauttaa-neuvostoa...
- Putinin jälkeinen Venäjä nyt:  http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/185890-putinin-jalkeinen-venaja-nyt-osa-2-puoli-vuotta-myohemmin

* Vrt. http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/194273-nootti-sergei-lavroville-voitonpaivan-95-neuvostotyylinen-sapelinkalistelu 

 

P.S.   Kun valtiojohdon arvoissa kyseenalaisen mahtaileva suurvaltakunnia priorisoituu kansan hyvinvoinnin, vastuullisen taloudenpidon ja tiedonvälityksen oikeellisuuden syrjäyttäen, lähestytään tilannetta jota kuvaa entisen aatelisemigrantin pateettinen koreilu muinaishepenissä jossain lännen köyhäintalossa. Maailma muuttuu ja Venäjäkin vaurastuu oikeasti jahka oppivat tuottamaan muutakin vientikelpoista kuin dievushkoja ja muiden (kuten suomalaiskansojen) alueilta riistettyä öljyä ja kaasua ja lopettavat ökysotavarustelun toistuvine uhkailuineen ja anschluss-seikkailuineen uraauurtaville suunnille: http://www.uusisuomi.fi/raha/81562-huonoja-uutisia-vladimir-putinille-pelkastaan-kielteisia-vastauksia

Putinin - Duginin geopolitiikkalinja porskuttaa vielä aikansa, kunnes lännen chamberlainien tultua järkiinsä yhdistyneen ihmiskunnan liittoutuneet kukistavat putinismifasismihirviön. Onkin hyvä alkaa valmistautua ennakoitua nopeammin koittavaan aikaan Putinin jälkeen. Voitonpäivän aseenkalisteluparaatin vierasjoukkokin pieneni 2015 kuin pyy maailmanlopun edella, kun jopa Putinin läheisimmät  aateliittolaiset Aleksandr Lukashenka ja Kim Jong-un potivat flunssaa Voitonpäivän tynkäjuhlissa: http://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/eurooppa/voitonpaiva-putinin-voimannaytos-kuivuu-tynkajuhlaksi/#comment-39476

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Kalevi Wahrman

KNFIJV on mielikuvitusjärjestö.

https://www.facebook.com/events/1440418592935515/

Fasismista saadun voiton ja toisen maailmansodan päättymisen 70-vuotistapahtuma

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

1. Suomen Kuvalehti on julkaissut laadukkaiden artikkeleidensa lisäksi aika ajoin myös laadukkaita lukijoiden asiantuntijakommentteja. Näistä mainittakoon oheisten linkkien takaa löytyvät ajankohtaiseen voitonpäiväteemaan liittyvät kirjoitukset vuosilta 2010/2006 ja 2015, joiden takana ovat nimet Mika Eiramaa, KNFIJV, Pate Ahlman ja Res Cordis, ks.
- http://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/eurooppa/...
- http://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/nato-soti...

2. Stalinin suuruutta ylistäviä eksentrikkoja on toki kaikkialla ihmiskunnan joukossa, mutta onneksi vähänlaisesti täällä päin ja yleensä muualla kuin Putinstanissa (= Russkij Mir). Siellähän voitonpäivän svaboda on perinteisesti käytännössä silmiinpistävän paljon säälittävän pateettista riekuntaa jossa sotasyyllisyydentuntoja yritetään laimentaa vodkalla ja hullunkiiltohurraalla, niin kuin 9.5. koko kulttuurisessa russofiilimaailmassa Rauhanpatsas-tunnelmissa, ks. esim. http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2015051019660578_...

Voisiko muuten, asiasta toiseen, ökyvauras Venäjä pikku hiljaa jo opetella tulemaan toimeen omillaan, ilman kolonialismisampoaan? Siis kun sinne on niitä EU-aluetukia ja ihan silkkaa kehitysapuakin syydetty 90-luvun alusta viime vuosiin monenlaisilla nimikkeillä ja momenteilla, mitkä miljoonat ovat tainneet mennäkin yllättäen ihan arvattaviin epäeettisiin kohteisiin. Siis kun se talousrakenne on vielä vähän vaiheissa, siis paikallaan edelleen polkee eikä vientiteollisuutta ole paitsi raaka-aineiden myyntiä ja eräiden luomutuotteiden laatu myös kelpaa lännen ihmiskauppapiireille tosin ;)

Kun siis ne öljy- ja kaasuvarat ovat pitkälti myös suomalaiskansojen alueilta riistettyjä (+karjalanmännyt ym.), joiden varassa herrakansa siellä ökyimperiumiaan yhä pyörittää ja välillä pienet punaruskeat maanmiesdesantit vie rajojen ulkopuolellekin...

P.S. Adressit.comissa on mahdollisuus allekirjoittaa Väärän voitonpäivän 9.5. stalinistijuhlan vastainen adressi: http://www.adressit.com/stalininvoitonpaivakiellet... - ”Väärän voitonpäivän 9.5. stalinistijuhla kiellettävä Euroopassa"

Pekka Iiskonmaki

Kommunismi tappoi/tappaa rauhan aikana valtavasti ihmisiä.

Kommunismin Mustan Kirjan toimittaja Stéphane Courtois toteaa esipuheessa: "Yksittäisiin ihmisiin kohdistuneiden rikosten ja erillisissä kohteissa toimeenpantujen summittaisten joukkomurhien lisäksi kommunistiset vallanpitäjät pystyttivät valtansa tueksi hallitusjärjestelmän, jonka varsinaisena toimintatapana on ollut joukkotuhonta."

Vähimmäisarviona uhreista hän esittää seuraavan suuruusluokan:

Neuvostoliitto: 20 miljoonaa kuollutta
Kiina: 65 miljoonaa kuollutta
Vietnam: miljoona kuollutta
Pohjois-Korea: 2 miljoonaa kuollutta
Kambodža: 2 miljoonaa kuollutta
Itä-Eurooppa: miljoona kuollutta
Latinalainen Amerikka: 150 000 kuollutta
Afrikka: 1,7 miljoonaa kuollutta
Afganistan: 1,5 miljoonaa kuollutta
kansainvälinen kommunistinen liike ja kommunistipuolueet, jotka eivät ole olleet vallassa: ehkä 10 000 kuollutta

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Natsityyppisen (siis ei esim. tiibetiläis- tai suomalaiskalevalaistyyppisen) hakaristin tavoin myös sirppi ja vasara ja punatähti aatteellisin motiivein kiihotustarkoituksessa julkisesti siten aseteltuina kuin ne ovat olleet Neuvostoliiton asevoimien käytössä JV Stalinin aikana on ihmisyyttä halventavaa ja sikamaista. Yön Sudet ovat tästäkin syystä fanaattisia internatsifasisteja joiden ei pitäisi antaa kulkea vapaana missään sivistysmaassa.

Olisi sitä vstoin hyvä voimistaa keskustelua totalitaristisen ääriajattelun ja natsismi-internatsismi-neuvostofasismin tuhojen perusteista sekä niiden toiminnan aikaansaannosten oikaisemisesta mahdollisin osin kuten ryöstettyjen maa-alueiden ja karttojen amputointi-torsoamisten (mm. tynkä-Suomineito) pakolaisten kotipaikkaoikeuksineen, ks. http://jplehto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/194924-kol...

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Toukokuun 9. päivän julistuksen laatijan Robert Schumanin muistolaatassa sanotaan "Dans le calme de cette demeure ... a jeté les bases de l'Europe unie. Gage de prospérité et de paix dans le monde."

Venäjällä on kautta aikain ollut pilvin pimein hienoja ajattelijoita, mutta monenko käytäntöönpanijan, poliitikon, tsaarin, vallankumousjohtajan, pääsihteerin tai patriarkan viimeisen leposijaan voitaisiin vakavissaan ja vilpittömästi kaivertaa tuollaiset sanat yhdistyneen vauraan maanosan ja maailmanrauhan perusteiden luomisesta tai edes idean lanseeramisesta?

Voi olla, että nyt jo nähdyn perusteella jälkipolvet eivät suo tuota kunniaa Vlad...> http://jaatteenmaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/19485...

P.S. Täytyy vähän korjata tuota turhan vapaata käännöstäni. 'Demeure' viittaa tässä selvästikin asuntoon ja työhuoneeseen pikemmin kuin viimeiseen leposijaan, joka sekään ei Jäätteenmäen mukaan kyllä ole kaukana.

Martti Ahtisaarellekin muuten tietävästi oli jossain vaiheessa suunnitteilla jonkinlainen kunnialaatta hänen synnyintalonsa seinään Viipurissa kertomaan, että rauhannobelistimme asui siellä ensimmäiset vuotensa. Hanke ei kuitenkaan miellyttänyt kaupungin venäläishallintoa, joka ei arvosta rauhanmiehiä samalla tavalla kuin esimerkiksi Länsi-Eurooppa ja Afrikka ja Aceh ja vaikkapa Kosovo. - Mitenhän pitäisi suhtautua vstavuoroisuusperiaatteeseen sen suhteen että Suomessa on vielä erinäisiä muistokylttejä Leninin ja Stalinin lymypaikoissa ja tuhodesanttien haudoillakin?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset